Notera ditt bolag

 

Vi finns vid din sida genom hela din tillväxtresa. Från noterings­förberedelser, ceremoni och klock­ringning inför den första handels­dagen till expansionen i Europa. När du noterar ditt bolag hos oss får du utbildning och tillgång till vårt breda nätverk av kvalificerade rådgivare och investerare. Vi samarbetar med ett stort antal banker, fondkommissionärer och rådgivare. Beroende på bolagets situation, verksamhet och emissionsvolym, guidar vi dig rätt och ser till att du får rådgivare som är bäst lämpade att ta ditt bolag genom noterings- och kapitalanskaffningsprocessen. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt erbjuder vi genom våra samarbetspartners ett flertal tjänster inom tre huvudområden:

Kapital

Genom vårt stora nätverk av finansiella rådgivare, med specialisering inom olika områden/branscher, guidar vi ditt bolag till rätt finansieringslösningar, rätt investerare och rätt noteringsalternativ för att generera mer kapital till din utveckling och expansion. Du kan även få tillgång till den europeiska kapitalmarknaden och dess investerare genom en parallellnotering på Börse Stuttgart.

Likviditet

Vi vill hjälpa dig att öka omsättningen i din aktie, det vill säga öka din likviditet. Genom vår kostnadsfria likviditetssupport säkerställer vi att det finns både köp- och säljkurs för ditt bolags aktier. Vår kostnadsfria analyssupport skapar sedan förutsättningar för investerarna att göra välgrundade beslut genom tillgång till ditt bolags utveckling, nyckeltal, finansiell information och ägarförhållanden. För ytterligare likviditet i bolagets aktier kan du använda en av våra samarbetspartners som market maker eller analytiker.

Synlighet

Att aktivt kommunicera med kapitalmarknaden och aktieägarna ökar kunskapen om och synligheten kring ditt bolag. Genom synlighet och transparens skapar du intresse för att din aktie ska handlas. Vi har en effektiv och omfattande Investor Relationstjänst där vi samarbetar med nyhetsbyrån Finwire som distribuerar finansiella nyheter, data, pressmeddelanden med mera till investerare via bland annat Bloomberg, Thomson Reuters och Morningstar.

Kontakta oss

Anders Isakson
Vice VD
Carl-Henrik Nordberg
Head of Equity
Viktor Waxin
Head of Equity Sales