banner_se image012-1
Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter och cookies

1. Inledning

Nordic Growth Market NGM Aktiebolag (”NGM”, ” vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vår verksamhet.

Denna integritetspolicy redogör dels för den personuppgiftsbehandling som NGM vidtar vid utförande av våra tjänster, dels för den personuppgiftsbehandling som sker när du besöker NGM:s webbplats och använder webbplatsens tjänster.

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför NGM behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har som registrerad samt vilka cookies som används och varför.

Vänligen notera att NGM utöver vad som anges i denna informationstext i olika sammanhang kan komma att lämna kompletterande information om viss särskild behandling av dina personuppgifter. NGM kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

NGM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och i vår verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på webbplatsen. Du hittar även vissa kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder, leverantörer och övriga intressenter använder NGM e-post. Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom NGM.

Personuppgifter samlas även in i samband med att du anmäler ditt intresse för prenumerationer av pressreleaser, nyhetsbrev, informationsutskick eller anmäler dig till en investerartävling. För att du ska kunna ta del av sådana utskick eller delta i sådana tävlingar måste du tillhandahålla oss efterfrågade uppgifter. Du kan alltid avanmäla dig från en prenumeration genom att följa instruktioner därom i utskicket eller kontakta oss.

Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder vår webbplats, såsom uppgifter om IP-adress och användarbeteende/mönster (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du scrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies i avsnitt 8 nedan.

Vi behandlar även dina personuppgifter när du (i) söker lediga tjänster eller uppdrag, och (ii) anmäler ditt intresse för anställning eller uppdrag genom en s.k. intresseanmälan. Dina personuppgifter behandlas för det specifika ändamål för vilka du lämnat dem och sparas i två år efter (i) avslutad rekryteringsprocess eller (ii) från den tidpunkt du skickat in dem. Detta gäller oberoende av om du skickar dina uppgifter direkt till oss eller om NGM delges dem via extern part. Om du önskar att NGM sparar dina uppgifter i en längre period än vad som anges ovan, vänligen förtydliga detta i samband med din ansökan och/eller intresseanmälan.

Insamling av uppgifter kan därutöver ske via NGM:s samarbetspartner, däribland LinkedIn, Twitter och Facebook, vilket kan innebära att samarbetspartnern i sin tur översänder uppgifterna till NGM.

Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därmed rätten att, utan ditt medgivande, radera känsliga personuppgifter, liksom personuppgifter som avser andra än dig själv.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras, t.ex. i samband med att vi inför nya behandlingar. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela dig om sådana uppdateringar och ändringar.

Ändamål Rättslig grund
Kommunikation via e-post Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder, leverantörer och övriga intressenter.
Hantera (i) ansökningar om lediga tjänster eller uppdrag, och (ii) anmälningar om intresse för anställning eller uppdrag genom intresseanmälan Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att möjliggöra och underlätta kommunikation med personer som söker anställning hos NGM.
Administrera prenumeration av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna skicka ut pressreleasen, nyhetsbrevet eller informationen till dig.
Återaktivera din prenumeration, nyhetsbrev och informationsutskick (om du har avanmält dig). Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna erbjuda dig att återaktivera din prenumeration.
Investerartävling. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna anordna och tillhandahålla investerartävlingen.
Marknadsföring (se kompletterande information i avsnitt 5 nedan). Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
Användarbeteenden och mönster. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
Framställning av statistik och analyser. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
Presentation av ledande befattningshavare i de noterade bolagen, så kallade insynspersoners handel, samt presentation av de största ägarna i de noterade bolagen. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att sprida relevant och redan offentlig information till aktiemarknaden.
Publicering av mentorspersoners kontaktuppgifter på NGM:s hemsida, i syfte att möjliggöra för sökbarhet bland godkända mentorer samt att visa på vilka mentorer NGM har en affärsrelation med. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att tillhandahålla relevant information till marknaden.

 

5. Marknadsföring

Om du har samtyckt till det kommer NGM eller våra samarbetspartners att via e-post skicka marknadsföring relaterad till NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster liksom marknadsföring om investerartävlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna i utskicken du får från oss eller kontakta oss.

Nyhetsbrev och andra informationsutskick kan komma att distribueras genom en domän eller ett varumärke som tillhör NGM eller en av NGM:s samarbetspartners. Domänen eller varumärket kommer i sådana fall att anges som avsändare.

Om du har samtyckt till det kan NGM komma att via sociala medier marknadsföra NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster, samt investerartävlingar

6. Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan överför NGM i vissa fall dina personuppgifter till andra bolag som NGM samarbetar med, t.ex. NGM:s medlemmar, emittenter och samarbetspartners till NGM, och till andra bolag inom NGM:s koncern. Sådan överföring kan t.ex. ske vid administration av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra bolag, såsom arrangörer, lokalvärdar och administratörer, i samband med en investerartävling. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang.

Vissa av NGM:s underleverantörer befinner i sig länder utanför EU/EES. Överföring av personuppgifter kan således komma att ske till länder som är utanför EU/EES. I förekommande fall utreder NGM huruvida underleverantörerna uppfyller kraven på en adekvat skyddsnivå samt om de överföringar som görs till underleverantörerna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

7. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, pressreleaser och informationsutskick sparas så länge du prenumererar på sådana utskick samt för en efterföljande period om tolv månader.

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till eller deltar i en investerartävling sparas till dess att du avanmäler dig eller upp till tolv månader efter att tävlingen avslutas. Uppgift om namn och resultat avseende deltagare som fått de tio bästa placeringarna sparas dock i tre år efter avslutad tävling. Observera att avanmälningar från utskick som relaterar till en investerartävling, och som görs under tävlingsperioden, kommer att verkställas omedelbart efter tävlingens avslutande.

Vad gäller information som samlas in via cookies framgår lagringstiden för insamlade uppgifter av avsnitt 8 nedan.

Övriga personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

8. Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. Här används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

NGM använder Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som samlas in via Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress, behandlas dock även av Google. NGM ansvarar enbart för de behandlingar NGM utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till Google här: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker NGM:s webbplats och gör det möjligt för NGM att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på NGM:s webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs det att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies nedan.

Vilka cookies använder vi och varför?

NGM använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan NGM, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så mycket som möjligt.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

Funktionscookies

Funktionscookies innehåller ett unikt ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om preferenser, för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

Prestandacookies

Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart NGM upptäcker dem.

Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar användaren har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder NGM för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevant och av intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan NGM även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Tredjepartscookies

Vi använder även cookies från tredje part på webbplatsen, vilka kan samla in information om besökare på webbplatsen. NGM ansvarar endast för uppgifter som NGM mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling (se respektive tredje parts integritetspolicy som länkats till ovan, och cookiepolicy för närmare information).

Vi använder oss av Google Analytics och Hotjar för att bl.a. få en uppfattning om hur våra besökare navigerar på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, hur lång tid våra användare tillbringar på olika sidor, hur länge ett besök varar m.m. Vi kan därigenom få statistik och en överblick över hur användningen av vår webbplats ser ut. Sådan information underlättar för oss att utveckla och förbättra vår webbplats, öka funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda bättre användarupplevelse för våra besökare. Därutöver använder vi informationen för webbanalys- och marknadsföringsmätningar.

Sammanställning av cookies och lagringstider

Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellerna nedan.

NGMs webbplats (www.ngm.se)

Cookie Leverantör Beskrivning Lagringstid
hubspotutk HubSpot Denna cookie håller koll på besökarens identitet. Det skickas till vårt CMS när du fyller i formulär. Den innehåller en ogenomskinlig GUID för att representera den aktuella besökaren. 13 månader
__hs_opt_out HubSpot Denna cookie används av integritetspolicyn för att komma ihåg att inte be besökaren att acceptera cookies igen.
Denna cookie ställs in när du ger besökarna valet att välja bort cookies.
13 månader
_ga Google Analytics Denna cookie används för att skilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en klientidentifierare. Det ingår i varje sidförfrågan på en webbplats och används för att beräkna besökares, session- och kampanjdata för webbplatsrapporteringsrapporter. 24 månader
_gid Google Analytics Google Analytics. Det lagrar och uppdaterar ett unikt värde för varje besökta sida. 24 timmar
__hssrc HubSpot Den här cookien är inställd för att avgöra om besökaren har startat om sin webbläsare. Om denna cookie inte finns när HubSpot hanterar cookies, betraktas den som en ny webbsession. Sessionscookie, tas bort när du stänger din webbläsare
__hstc HubSpot Denna cookie används för att spåra besökare. Den innehåller domänen, utk, initial tidsstämpel (första besöket), sista tidsstämpel (sista besöket), aktuell tidsstämpel (detta besök) och sessionnummer. 13 månader
__hssc HubSpot Denna cookie håller reda på sessioner. Detta används för att avgöra om HubSpot ska öka sessionens nummer och tidsstämplar i __hstc-cookien. 30 minuter
__cfduid Cloudflare Cookien sätts av CloudFlare och används för att hålla isär besökare med samma IP-adress. Cookien innehåller ingen identifierbar data om användaren och raderas efter 1 år. 12 månader
__cfruid Cloudflare Används för att identifiera pålitlig webbtrafik. 30 dagar
__ptq.gif HubSpot Skickar data till Hubspot om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren
över enheter och marknadsföringskanaler.
Sessionscookie, tas bort när du stänger din webbläsare


Webbplatserna för investerartävlingarna

Cookie Typ av cookie Lagringstid
session_key Nödvändiga cookies 1 månad
email Nödvändiga cookies 1 månad
AMP_TOKEN Tredjepartscookie (Google Analytics) 30 sekunder till 1 år
_gac_(property-id) Tredjepartscookie (Google Analytics) 90 dagar
_icl_current_language Funktionscookie 24 timmar
_ga Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år
_gid Tredjepartscookie (Google Analytics) 24 timmar
_gat Tredjepartscookie (Google Analytics) 1 minut
ngm_cookie_consent Funktionscookie 1 månad
PHPSESSID Nödvändiga cookies Aktuell webbläsarsession

act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, s, sub, x-src, xs
Tredjepartscookie (Facebook) Se beskrivningen avseende Facebook-cookies ovan

 

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

För att få full tillgång till NGM:s produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer därför inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver att manuellt behöva ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

9. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

Du har rätt få information om huruvida NGM behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.

När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

På begäran har du även rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Om du anser att NGM behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se https://www.imy.se/.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

NGM förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar kan vara påkallade som en följd av förändringar i gällande rätt. Datumet för den senaste ändringen anges under punkten 12 nedan. Vi rekommenderar dig att läsa denna policy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

11. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Nordic Growth Market NGM AB, org. nr. 556556-2138
Regeringsgatan 52
111 56 Stockholm
Telefonnummer: 08 566 390 00
E-post: info@ngm.se

Du kan också alltid välja att kontakta vårt dataskyddsombud: dpo@ngm.se

12. Ikraftträdande

Denna integritetspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018, senaste revideringen gjordes den 8 juni 2021.