ngm_listbyte ngm_listbyte
Disclaimer

Friskrivning från ansvar

NGM kan inte garantera att informationen som presenteras på webbplatsen är tillgänglig, fullständig eller riktig. NGM tar inte ansvar för några som helst skador, förluster eller driftavbrott som kan komma att drabba användaren till följd av att webbplatsen används.

Webbplatsen är avsedd enbart för informations- och utbildningsändamål och ingenting på webbplatsen ska ses som en rekommendation, ett råd eller ett erbjudande från NGM att köpa eller sälja värdepapper eller som någon annan form av rådgivning.

Adekvat och professionell rådgivning bör alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. NGM tar inte ansvar för ekonomiska transaktioner som grundats på information på NGM:s webbplats.