banner_se image012-1
Noteringsprocessen

Så fungerar en notering

Många tror kanske att en notering av ett bolags aktier bara är till för stora etablerade bolag och att processen dessutom är krånglig. Det behöver inte vara så. Vi guidar och stöttar dig genom noteringsprocessen som firas med klockringning den första handelsdagen – starten på börsresan.

När ditt bolags styrelse tagit beslut om att en notering av bolagets aktier ska göras kommer ett initialt möte sättas upp med vår noteringsavdelning. Tillsammans lägger ni en rimlig tidsplan för noteringen, går igenom stegen i noteringsprocessen och den dokumentation om bolaget som kommer att krävas.

 1. Träffa en representant från NGM och undersöka möjligheter till notering
 2. Förberedelser för att bli ett publikt bolag inleds
 3. Anlita en finansiell rådgivare (mentor)

  FÖRBEREDANDE PROCESS (4-6 MÅNADER)
 4. Granskningsförfrågan

 5. Informationsmemorandum (IM) eller prospekt upprättas av bolaget
 6. Godkännande och offentliggörande av beslut om notering
 7. Första handelsdag

  NOTERINGSPROCESS (2-4 MÅNADER)

Kontakta oss