ngm_listbyte ngm_listbyte

Uppsidan med din börsnotering

Vill ditt bolag finansiera ett nytt projekt, expandera på en ny marknad eller göra ett större förvärv? Då kan en börsnotering vara rätt väg. Att söka kapital genom att noteras är ett stort steg i ett bolags utveckling. Anledningar till ett sådant steg kan vara många, men för de flesta handlar det givetvis om att det blir enklare att skaffa nytt kapital.

En kvalitetsstämpel

En börsnotering stärker dessutom varumärket och ökar kännedomen om din verksamhet. Bolaget kommer att bli granskat och analyserat på ett annat sätt, jämfört med ett onoterat bolag, samtidigt som handeln kommer att övervakas av börsens marknadsövervakning. Den ökade transparensen innebär en högre trovärdighet och en kvalitetsstämpel som uppskattas av kunder, leverantörer och medarbetare.

Genom att göra ditt bolags aktier tillgängliga för den breda allmänheten får bolaget en oberoende marknadsvärdering av aktien. I takt med att antalet aktieägare blir större, växer också antalet ambassadörer för dina produkter och tjänster. Börsen kan med andra ord bli ditt bästa skyltfönster.När bolaget väl är noterat blir det också lättare att hitta finansieringslösningar, genomföra förvärv och att utforma incitamentsprogram för nyckelpersoner inom organisationen. Dessutom förenklas möjligheten till exit för befintliga aktieägare.

Var noteras vår aktie?

Vi tillhandahåller två marknadsplatser för bolag som vill notera sin aktie; Main Regulated, som är en av Sveriges två reglerade börsmarknader och Nordic SME för tillväxtbolag. Processen för att notera ditt bolag på Nordic SME går betydligt snabbare och smidigare, jämfört med en notering på Main Regulated . Regelverket är förenklat och noteringskraven inte fullt så omfattande som på den reglerade marknaden.

Oavsett vilken av marknadsplatserna du väljer, så öppnar sig möjligheten för investerarna att förvara aktierna i en skattemässigt fördelaktig miljö som investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Det blir också smidigare att köpa och sälja aktier och du kan enkelt följa aktiekursen via din bank, nätmäklare eller fondkommissionär.