ngm_listbyte ngm_listbyte

Likviditetsgaranti

Likviditeten i ett bolags aktier avgörs av tillgänglig volym, orderdjup och spread, d.v.s. skillnaden mellan köp- och säljkurs. Likviditetsgaranti betyder i praktiken att en börsmedlem agerar garant för att det finns köp- och säljkurser och en garanterad tillgänglig volym i aktien samt för att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte blir för stor. Detta har givetvis stor betydelse för investerare då en mindre spread har stor påverkan på transaktionskostnaden.

Likviditetsgaranti är vanligt förekommande och används idag av mer än 150 bolag på den svenska marknaden. Genom att använda sig av en likviditetsgarant tas de noterade/listade bolagens nuvarande och tillkommande aktieägares intressen tillvara.

Baslikviditet

NGM erbjuder, via sitt systerbolag Euwax AG, så gott som samtliga bolag (förutsatt att vissa villkor uppfylls) en baslikviditet. Baslikviditet ersätter inte en likviditetsgarant (eller i förekommande fall krav på en sådan), eftersom baslikviditet endast tillser att det finns en viss grundläggande likviditet i den relevanta aktien.