ngm_listbyte ngm_listbyte
Nordic sme

Välkommen till Nordic Growth Markets marknad för snabbväxande bolag – Nordic SME

Är bolaget i en fas av snabb tillväxt och önskar ta nästa steg i dess utveckling? Då kan en notering på vår marknad för snabbväxande små- och medelstora företag – Nordic SME – vara rätt steg! En notering på Nordic SME stärker varumärket och ökar kännedomen om bolagets verksamhet, samtidigt som den ökade transparensen som en notering medför innebär ökad trovärdighet och en kvalitetsstämpel gentemot kunder, affärspartners och potentiella investerare. En notering innebär dessutom att bolaget får tillgång till vårt breda nätverk av kvalificerade rådgivare.

En smidig noteringsprocess

Under noteringsprocessen granskas bolagets legala och finansiella ställning för att säkerställa att bolaget är redo för de krav en notering medför. Vår ambition är att ge bolag de bästa möjliga förutsättningarna för att uppnå noteringskraven och därför är vår noteringsprocess särskild anpassad efter bolagens behov samt präglas av en dialog mellan oss och bolagen. Vi använder dessutom modern teknik för att minska byråkrati samt onödiga kostnader. För att säkerställa att bolagen är väl förberedda inför noteringen erbjuds samtliga bolag en utbildning i tillämpliga informationsregler och andra relevanta lagar. Vi samarbetar därtill med ett stort antal banker, fondkommissionärer och rådgivare inom bland annat corporate finance samt mäkleri. Beroende på bolagets situation, verksamhet och emissionsvolym, guidar vi er rätt och ser till att bolaget får rådgivare som är bäst lämpade att ta bolaget genom noterings- och kapitalanskaffningsprocessen.