ngm_listbyte ngm_listbyte
nätverk och partnerskap

Nätverksträffar

Nordic Growth Market arbetar aktivt med partnerskap och nätverksträffar. Vi är övertygade om att möten mellan bolag och olika marknadsaktörer där man delar med sig av sina erfarenheter skapar bättre insikter om hur det är att vara ett noterat bolag och vilka områden som är viktiga att stärka sig på. Vi genomför regelbundna träffar med bland annat externa parter som fondförvaltare och IR-experter och utvärderar löpande olika partners och områden där vi kan stötta våra bolag kunskaps- och nätverksmässigt. Vi ser också att våra nätverksträffar skapar affärsmöjligheter mellan våra bolag.

NGM Studio

Nordic Growth Market erbjuder noterade bolag möjligheten att utnyttja NGMs studio för inspelningar av bolagspresentationer, VD-intervjuer, med mera.

Kapitalanskaffning

Ditt bolag får tillgång till ett stort nätverk av finansiella rådgivare och investerare. Vi utbildar er i de olika finansieringsalternativ som finns tillgängliga via vår plattform. Via vårt nätverk kan vi dessutom bistå med specifik expertis inom olika finansierings-och värderingsfrågor.