Öppettider

Börsens öppettider

Nedan följer en sammanställning av NGM:s marknadssegment och de handelstider som normalt gäller för respektive segment. Tiderna är angivna i Central European Time (CET).

Normal handelsdag


Main Regulated Equity / Nordic SME / Nordic AIF
Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading 1 Post Open Closing
Alla 09:00 - 17:30 08:00 09:00 2 17:30 3 18:00
 
ETP
Land Normal Trading Hours 4 Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
Sverige/Finland 09:00 - 17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Norge 09:00 - 16:25 07:45 08:00 20:00 20:15
Danmark 09:00 - 17:00 07:45 08:00 20:00 20:15
 
Debt Securities
Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
Alla 09:00 - 16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
 
NDX / Investment Products MTF
Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
Danmark (Alla segment) 09:00 - 17:00 08:00 09:00 17:00 18:00
Finland (Alla segment) 08:00 - 17:20 07:45 08:00 17:20 18:00
Norge (Alla segment) 09:00 - 16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Structured Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Misc Investment Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 17:25 08:00 09:00 17:25 18:00


Halvdag


Main Regulated Equity / Nordic SME / Nordic AIF
Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading 1 Post Open Closing
Alla 09:00 - 13:00 08:00 09:00 2 13:00 3 13:20
 
ETP
Land Normal Trading Hours 4 Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
Sverige 08:00 - 12:55 07:45 08:00 13:00 13:20
Norge 08:00 - 13:00 07:45 08:00 13:00 13:20
 
Debt Securities
Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
Alla 09:00 - 12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
 
NDX / Investment Products MTF
Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
Norge (Alla segment) 09:00 - 12:00 08:00 09:00 12:00 12:15
Structured Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
Misc Investment Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 12:55 08:00 09:00 12:00 13:20

1 = Continuous Trading startar vid Open och slutar vid Closing Auction för samtliga segment.
2 = Öppningen sker med fördröjning 0-30 sekunder efter angiven tid.
3 = Closing auction startar 5 min innan angiven tid, post trading startar 0-30 sek innan angiven tid.
4 = På NGM:s ETP-segment ställs volym-, spread- och närvarokrav på marknadsgaranten under Normal Trading Hours i enlighet med vad som framgår av Market Maker Rules från tid till annan. I normala fall kommer dock emittenten även frivilligt uppfylla volym-, spread och närvarokraven utanför Normal Trading Hours i enlighet med ovanstående tabell, förutsatt att marknaden för den underliggande tillgången för instrumentet vid den aktuella tidpunkten är öppen för handel. Opening auction startar 5 min innan öppning på ETP Finland och ETP Sweden marknaden. Opening auction startar 15 min innan öppning på övriga marknader.

Tidsangivelserna gäller för alla underliggande marknadssegment.

Halvdagar och helgdagar 2021

Här redovisas de datum då respektive marknadssegment har halvdag eller helgdag.


Datum Beskrivning Sverige Finland Norge Danmark
2021-01-01 Nyårsdagen Stängt Stängt Stängt Stängt
2021-01-05 Trettondagsafton Halvdag      
2021-01-06 Trettondagen Stängt Stängt    
2021-03-31 Dymmelonsdag     Halvdag  
2021-04-01 Skärtorsdag Halvdag   Stängt Stängt
2021-04-02 Långfredag Stängt Stängt Stängt Stängt
2021-04-05 Annandag påsk Stängt Stängt Stängt Stängt
2021-04-30 Valborgsmässoafton Halvdag      
2021-04-30 Store bededag       Stängt
2021-05-12 Kristi himmelsfärdsafton Halvdag      
2021-05-13 Kristi himmelsfärdsdag Stängt Stängt Stängt Stängt
2021-05-14 Annandag kristi himmelsfärd       Stängt
2021-05-17 Norges Nationaldag     Stängt  
2021-05-24 Annandag pingst     Stängt Stängt
2021-06-25 Midsommarafton Stängt Stängt    
2021-11-05 Alla helgons afton Halvdag      
2021-12-06 Finlands Nationaldag   Stängt    
2021-12-24 Julafton Stängt Stängt Stängt Stängt
2021-12-31 Nyårsafton Stängt Stängt Stängt Stängt