• Öppettider

  Börsens öppettider

  Nedan följer en sammanställning av NGM:s marknadssegment och de handelstider som normalt gäller för respektive segment. Tiderna är angivna i Central European Time (CET).

  Normal handelsdag


  Main Regulated Equity / Nordic SME / Nordic AIF / NGM PepMarket1
  Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading 2 Post Open Closing
  Alla 09:00 - 17:30 08:00 09:00 3 17:30 4 18:00
   
  ETP
  Land Normal Trading Hours 5 Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
  Sverige/Finland 09:00 - 17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
  Norge 09:00 - 16:25 07:45 08:00 20:00 20:15
  Danmark 09:00 - 17:00 07:45 08:00 20:00 20:15
   
  Debt Securities
  Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
  Alla 09:00 - 16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
   
  NDX / Investment Products MTF
  Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
  Danmark (Alla segment) 09:00 - 17:00 08:00 09:00 17:00 18:00
  Finland (Alla segment) 08:00 - 17:20 07:45 08:00 17:20 18:00
  Norge (Alla segment) 09:00 - 16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
  Structured Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
  Misc Investment Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 17:25 08:00 09:00 17:25 18:00


  Halvdag


  Main Regulated Equity / Nordic SME / Nordic AIF / NGM PepMarket1
  Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading 2 Post Open Closing
  Alla 09:00 - 13:00 08:00 09:00 3 13:00 4 13:20
   
  ETP
  Land Normal Trading Hours 5 Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
  Sverige 08:00 - 12:55 07:45 08:00 13:00 13:20
  Norge 08:00 - 13:00 07:45 08:00 13:00 13:20
   
  Debt Securities
  Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
  Alla 09:00 - 12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
   
  NDX / Investment Products MTF
  Land Normal Trading Hours Pre Open Open/Continuous Trading Post Open Closing
  Norge (Alla segment) 09:00 - 12:00 08:00 09:00 12:00 12:15
  Structured Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
  Misc Investment Products SE (NDX & MTF) 09:00 - 12:55 08:00 09:00 12:00 13:20

  1 = NGM PepMarket är öppet varje helgfri tisdag.
  2 = Continuous Trading startar vid Open och slutar vid Closing Auction för samtliga segment.
  3 = Öppningen sker med fördröjning 0-30 sekunder efter angiven tid.
  4 = Closing auction startar 5 min innan angiven tid, post trading startar 0-30 sek innan angiven tid.
  5 = På NGM:s ETP-segment ställs volym-, spread- och närvarokrav på marknadsgaranten under Normal Trading Hours i enlighet med vad som framgår av Market Maker Rules från tid till annan. I normala fall kommer dock emittenten även frivilligt uppfylla volym-, spread och närvarokraven utanför Normal Trading Hours i enlighet med ovanstående tabell, förutsatt att marknaden för den underliggande tillgången för instrumentet vid den aktuella tidpunkten är öppen för handel. Opening auction startar 5 min innan öppning på ETP Finland och ETP Sweden marknaden. Opening auction startar 15 min innan öppning på övriga marknader.

  Tidsangivelserna gäller för alla underliggande marknadssegment.


  Halvdagar och helgdagar 2022

  Här redovisas de datum då respektive marknadssegment har halvdag eller helgdag.


  Datum Beskrivning Sverige Finland Norge Danmark
  2022-01-05 Trettondagsafton Halvdag      
  2022-01-06 Trettondagen Stängt Stängt    
  2022-04-13 Dymmelonsdag     Halvdag  
  2022-04-14 Skärtorsdag Halvdag   Stängt Stängt
  2022-04-15 Långfredag Stängt Stängt Stängt Stängt
  2022-04-18 Annandag påsk Stängt Stängt Stängt Stängt
  2022-05-13 Store bededag       Stängt
  2022-05-17 Norges Nationaldag     Stängt  
  2022-05-25 Kristi himmelsfärdsafton Halvdag      
  2022-05-26 Kristi himmelsfärdsdag Stängt Stängt Stängt Stängt
  2022-05-27 Annandag kristi himmelsfärd       Stängt
  2022-06-06 Sveriges Nationaldag Stängt      
  2022-06-06 Annandag pingst     Stängt Stängt
  2022-06-24 Midsommarafton Stängt Stängt    
  2022-11-04 Alla helgons afton Halvdag      
  2022-12-06 Finlands Nationaldag   Stängt    
  2022-12-26 Annandag jul Stängt Stängt Stängt Stängt