Disciplinnämnd

NGM skall enligt lag ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga ärenden om medlemmars och emittenters överträdelser av de regler som gäller vid börsen.

Disciplinnämnden skall bestå av minst fem ledamöter, varav ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna och erfarna som domare. Av övriga ledamöter skall minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till börsen.

NGM:s disciplinnämnd består av:

  • Bo Svensson, Ordförande
  • Severin Blomstrand, Vice ordförande
  • Anders Ackebo, Ledamot
  • Ulf Lindgren, Ledamot
  • Bernt Magnusson, Ledamot
  • Fredrik Palm, Ledamot
  • Anna Ramel, Ledamot
  • Alf-Peter Svensson, Ledamot