• Index

  ngmpi

  All-Share

  NGM All-Share Price Index (NGMPI) består av alla kvalificerade aktier listade på NGM:s segment Main Regulated Equity och Nordic SME.
  ngmregpi

  Main Regulated

  NGM Main Regulated Price Index (NGMREGPI) består av alla kvalificerade aktier listade på NGM:s segment Main Regulated Equity.
  ngmsmepi

  Nordic SME

  NGM Nordic SME Price Index (NGMSMEPI) består av alla kvalificerade aktier listade på NGM:s segment Nordic SME.
  ngmxpi

  NGM X

  NGM X Price Index (NGMXPI) representerar de 10 mest handlade och största bolagen i NGM All-Share. Indexet syftar till att vara en sammansättning av höglikvida aktier där indexpopulationen revideras halvårsvis.

  NGM All-Share, Main Regulated och Nordic SME indexen är inte konstruerade för att vara investeringsbara index. Indexpopulationen uppdateras dagligen för att återspegla kontinuerliga ändringar hos de listade bolagen. Nya bolag inkluderas på dess andra handelsdag.

  För mer detaljerad information gällande indexreglerna, se Nordic Growth Market - Index Family Methodology. Ett faktablad för NGM X finns tillgängligt NGM X Index Factsheet och information gällande rebalansering av indexet hittas här.