ngm_listbyte ngm_listbyte

Marknadsövervakning

Marknadsövervakningen inom NGM-börsen utgör en oberoende funktion i förhållande till börsens affärsdrivande verksamhet. Marknadsövervakningen delas in i handels- och medlemsövervakning respektive emittentövervakning. Dessa övervakningsenheter syftar till att skapa och bibehålla ett högt förtroende för NGM-börsen hos marknadens aktörer och att medverka till en effektiv prisbildningsprocess

Marknadsövervakningen