ngm_listbyte ngm_listbyte
Börsen

Redovisningstillsyn

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) var fram till den 1 januari 2019 ålagda att övervaka regelbunden finansiell information (”Redovisningstillsyn”) från emittenter på NGM-börsen som omfattades av 16 kap. 1 § första stycket i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vid årsskiftet 2019 trädde en ändrad lagstiftning i kraft som innebar att detta lagkrav togs bort och ansvaret istället ligger på Finansinspektionen som överlämnat den löpande tillsynen till Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

NGM-börsens historiska beslut och årsrapporter under perioden 2007-2018 finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida via följande länk, NGM:s tillsyn 2007-2018.