banner_se image012-1

Regelverk

Main Regulated

Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated.

Nordic SME

Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME.

Nordic MTF

Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Nordic MTF.

Takeover-regler

Main Regulated

Nordic SME

För medlemmar

Regler för medlemmar.

Intäktsdelning

Mentorer