ngm_listbyte ngm_listbyte
Utbildning

Handla råvaror, index, valutor och aktier på börsen

Genom börshandlade investeringsprodukter kan du investera i råvaror, index, valutor och aktier via din aktiedepå direkt på börsen. Detta möjliggörs genom att en investeringsprodukts värdeutveckling beror på en underliggande tillgång, som kan vara t.ex. guld, olja, OMXS30, S&P500, Facebook eller Ericsson. Eftersom det finns flera olika typer av börshandlade investeringsprodukter, som sinsemellan har olika funktion och risk, är det viktigt att du veta hur investeringsprodukten fungerar. Exempel på börshandlade investeringsprodukter är Bull & Bear-certifikat, Mini futures, Unlimited turbos / Mini futures BEST, turbowarranter och warranter.

Vilka underliggande tillgångar du kan handla genom börshandlade investeringsprodukter på NGM-börsen kan du se i vår investeringsmatris.

Investera i både upp & nedgång

Uppgång

En börshandlad investeringsprodukts värdeutveckling kan följa t.ex. priset på olja:

  • Går priset på olja upp, går värdet på investeringsprodukten upp.
  • Går priset på olja ner, går värdet på investeringsprodukten ner.

Detta är en funktion hos vissa investeringsprodukter och kallas vanligen för ”bull”, ”call”, ”long” eller ”köp”.

Nedgång

På motsvarande sätt, fast tvärt om, följer vissa börshandlade investeringsprodukters värdeutveckling den underliggande tillgången:

  • Går priset på olja ner, går värdet på investeringsprodukten upp.
  • Går priset på olja upp, går värdet på investeringsprodukten ner.

Detta är en funktion hos vissa investeringsprodukter och kallas vanligen för ”bear”, ”put”, ”short” eller ”sälj”.

Investera med hävstång

Att investera med hävstång innebär att du med en liten insats kan få en stor utveckling. Detta möjliggörs genom att när du köper en investeringsprodukt med hävstång, betalar du mindre än om du skulle ha köpt den underliggande tillgången. Exempel: Om en börshandlad investeringsprodukt har en hävstång på 4, innebär det i princip att dess värdeutveckling kommer att vara 4 gånger så stor som förändringen i den underliggande tillgången. Tänk även på att hävstången fungerar åt båda hållen.