ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
Trackercertifikat

Trackercertifikat – Världens aktiemarknader på börsen!

Med ett trackercertifikat kan du via en vanlig aktiedepå investera i en mängd olika annars svårtillgängliga marknader och tillgångar på börsen. Ett trackercertifikat liknar i mångt och mycket en börshandlad fond, men är utgiven av en bank som garanterar produkten. Utgivaren åtar sig att, under normala marknadsförhållanden, både köpa och sälja tillbaka värdepappret under börsens öppettider.

Värdet på ett trackercertifikat beror på en så kallad underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan t.ex. vara ett aktieindex, en råvara eller ett marknadssegment.

Vilka underliggande tillgångar du kan handla genom trackercertifikat på NGM-börsen kan du se i vår investeringsmatris. I skrivande stund är detta bl a:

  • Index: OMXS30 Sverige
  • Råvaror: Guld
  • Valuta: Bitcoin, Litecoin, Ripple, Eternal.

Värdet på ett trackercertifikat följer den underliggande tillgången i såväl upp- som nedgång. Därför kan en investering i ett trackercertifikat närmast liknas vid en investering i den underliggande tillgången.

Exempel:

Om priset på naturgas går upp 2 % kommer ett trackercertifikat på naturgas att gå upp 2 %. Går priset på naturgas ner 2 %, kommer priset på trackercertifikatet att gå ner med 2 %.

Förvaltningsavgift

Ett trackercertifikat har ofta, på samma sätt som en fond, en förvaltningsavgift. Denna förvaltningsavgift varierar från certifikat till certifikat och finns angett i värdepapprets villkor.

Löptid

Ett trackercertifikat har oftast inte en fastställd slutdag, vilket betyder att du kan behålla värdepappret hur länge du vill. Men det finns även trackercertifikat som har en fastställd slutdag. Ett innehav i ett sådant certifikat innebär att på slutdagen får investeraren automatiskt tillbaka värdet på investeringen till aktiedepån.

Valutarisk

I de fall som den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta (t ex Dow Jones i USD eller DAX 30 i EUR) innebär detta utöver marknadsrisken en valutarisk. Det kan få till följd att certifikatets värde kan stiga eller sjunka även då den underliggande tillgången är oförändrad. Vissa trackercertifikat erbjuder en inbyggd valutasäkring, vilket framgår av värdepapprets villkor.

Kreditrisk

Tänk på att vid en investering i ett trackercertifikat tar du som investerare, på liknande sätt som vid en aktieinvestering, en kreditrisk på utgivaren.