ngm_listbyte ngm_listbyte
mini future

Vad är Mini futures?

Mini futures är värdepapper som gör att du kan tjäna pengar i både upp- och nergång. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i t.ex. en aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan en Mini future ge dig en hävstång på din investering.

Hävstång

Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar en Mini future så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa det underliggande tillgången direkt. Du kan därmed tillgodogöra dig motsvarande avkastning som den underliggande tillgången uppvisar med mindre investerat kapital.

Hur fungerar Mini futures?

En Mini Future kan delas upp i fem beståndsdelar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av Mini Future
  • Kapitalinsats
  • Finansieringsnivå
  • Stop-loss nivå

Underliggande tillgång

Utvecklingen i en Mini Future är kopplad till utvecklingen i en underliggande tillgång, exempelvis en råvara, ett index eller en aktie.

Typ av Mini Future

Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Long. En Mini Long ökar i värde när priset på den underliggande tillgången stiger. Om du tror att priset på en underliggande tillgång kommer att sjunka, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Short. En Mini Short ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker.

Priset på Mini Futuren

En Mini Futures konstruktion kan jämföras med ett bostadsköp bestående av en kontantinsats och en lånedel. Kapitalinsatsen motsvarar värdet på Mini Futuren, och med det alltså dess pris. Det kan krävas flera Mini Futures för att kontrollera en underliggande tillgång. Detta kallas för paritet eller multiplikator, och anger hur många ”Minis” det krävs för att kontrollera den underliggande tillgången, som t.ex. en aktie.

Finansieringsnivån

Lånedelen i en Mini Future finansierar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången och kallas för finansieringsnivå. Precis som för ett bostadslån betalar du en ränta på Mini Futurens lånedel. Denna ränta betalar en innehavare genom att finansieringsnivån höjs varje dag med gällande dagsränta. Finansieringen av räntan skiljer sig åt mellan en Mini Long och Mini Short och regleras dagligen av emittenten. För en Mini Long betalar du en ränta på finansieringsnivån och för en Mini Short erhåller du istället en ränta på summan av kapitalinsatsen och aktiepriset. Detta kan liknas vid ett tillgodohavande på emittenten.

Stop loss-nivå

Med en investering i en Mini Future kan du aldrig bli skyldig mer pengar än du investerat. Detta beror på att utgivaren har byggt in en stop-loss funktion som garanterar att värdet på en Mini Future aldrig kan bli negativt. Man kan jämföra det med att om priset på din bostad faller med motsvarande summa som din kontantinsats, så hade kanske banken vid denna nivå tvångssålt huset för att du inte skall bli skyldig några pengar om huspriset fortsätter att sjunka. På samma sätt ”tvångssäljs” en Mini Future om stoploss-nivån vidrörs. Stoploss-nivån är rörlig och utgivaren fastställer varje månad den aktuella nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå (lånedelen).

När kan Mini futures vara ett bra investeringsalternativ?

Med Mini futures kan en investerare få exponering även i relativt svårtillgängliga marknader som t.ex. råvaror eller valutor. Mini Future är också ett utmärkt alternativ när man vill skydda eller skapa hävstång i en redan befintlig investering.

Vilken risk innebär handel med Mini future?

Handel med Mini future innebär en hög risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.

Hur handlar jag Mini future?

Mini future kan du handla hos din bank eller mäklare.