ngm_listbyte ngm_listbyte
Bull & Bear-certifikat

Vad är Bull & Bear-certifikat?

Bull & Bear-certifikat med hävstång är börsnoterade värdepapper där investeraren kan erhålla en hävstångseffekt vid en korrekt marknadstro. Hävstången är konstant intradag, vilket innebär att hävstången är fast under en handelsdag och inte över en längre period.

Hur fungerar Bull & Bear-certifikat?

Ett Bull & Bear-certifikat kan delas upp i följande delar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av certifikat (Bull eller Bear)
  • Hävstång

Underliggande tillgång

Ett Bull & Bear-certifikat är kopplat till en underliggande tillgång. På NGM-börsen finns idag 690 stycken certifikat fördelade på en mängd olika underliggande tillgångar. Exempel på underliggande tillgångar hittar du i vår investeringsmatris.

Typ av certifikat (Bull eller Bear)

Bull-certifikat

Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att öka, kan du tjäna pengar på att köpa ett Bull-certifikat. Ett Bull-certifikat ökar i värde när priset på underliggande tillgång ökar.

Bear-certifikat

Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka, kan du tjäna pengar på att köpa en Bear-certifikat. Ett Bear-certifikat ökar i värde när priset på underliggande tillgång minskar.

Hävstång

Ett Bull & Bear-certifikat är konstruerad för att ge en fast daglig hävstång på den underliggande tillgångs dagliga utveckling. Med daglig utveckling menas den procentuella utvecklingen vid stängningen en viss handelsdag jämfört med föregående handelsdags stängning. Det innebär att under en handelsdag, samt över tid kan hävstången skilja sig mot den utsatta hävstången. Det finns oftast olika dagliga hävstänger att välja mellan och idag kan du välja allt från hävstång 2 till 20

Vilken risk innebär handel med Bull & Bear-certifikat?

Handel med Bull & Bear-certifikat innebär en hög risk då hävstångseffekten fungerar åt båda hållen.

Hur handlar jag Bull & Bear-certifikat?

Bull & Bear-certifikat skall du kunna köpa och sälja hos din bank eller mäklare. Om du behåller certifikatet till slutdagen utbetalas värdet (slutlikvidbeloppet) kontant och pengarna levereras automatiskt till ditt konto. I de flesta fall finns inga restriktioner om lägsta tillåtna handelsvolym. Du kan med andra ord vanligen handla ända ned till ett certifikat om du vill.
En administrationsavgift tillkommer normalt för Bull & Bear certifikat. Avgiften räknas på årsbasis och dras dagligen från certifikatets värde.

Exempel

Om certifikatet kostar 80 kr och avgiften är en procent per år (80 öre) så blir avgiften 0,0022 kronor per dag (80kr * 0,01 /365).