ngm_listbyte ngm_listbyte
Partnerskap för tillväxt

 

Nordic Growth Markets är en ledande nordisk börs med mer än 40 års erfarenhet som dedikerad partner för tillväxtbolag. Genom våra marknadsplatser i Sverige, Danmark, Finland och Norge tillhandahåller vi handel i mer än 40 000 instrument som aktier, obligationer, AIF:er och derivat. Vi är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart Group, en av Europas största börskoncerner.

Nordic Growth Markets roll är att möjliggöra tillväxt för alla bolag. Vi gör det i ett nära partnerskap som anpassas efter bolagens unika behov. Med 35 års erfarenhet av samarbete med nordiska tillväxtbolag har vi skapat en attraktiv intäktsdelningsmodell som ger bolagen ökat värde av sin börsnotering. Vi har stor förståelse för entreprenörens utmaningar och möjligheter och vill därför vara en stabil partner under tillväxtresan. Vårt partnerskap omfattar även tillgång till den europeiska kapitalmarknaden genom Boerse Stuttgart.

Intäktsdelning

För oss räcker det inte med att vara en marknadsplats för våra bolag, vi vill också vara en partner som hjälper bolagen framåt. Därför får alla bolag hos oss ta del av den handelsintäkt som genereras när deras aktie handlas på börsen. Att dela intäkterna är ett led att öka värdet av en börsnotering och ge växande bolag stöd och möjlighet att växa snabbare. Med intäktsdelningen får ditt bolag en extra intäkt. För vissa innebär det en sänkning av kostnaden för att vara noterad, medan det för andra blir en intäkt som överstiger noteringskostnaden. Oavsett vad detta ger just ditt bolag, så innebär det en intäkt som ni kan använda till att utveckla verksamheten ytterligare. Intäktsdelningen gäller alla våra bolag, både de som är noterade på den reglerade marknaden Main Regulated och på tillväxt handelsplattformen Nordic SME.