ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Kontakta oss

Nordic Growth Market NGM AB

E-post: contact@ngm.se
Telefon: 08 566 390 00

Besöksadress/Postadress

Nordic Growth Market

Stureplan 2
114 35 Stockholm

Marknadsövervakning

E-post: marknadsovervakningen@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 55

Teknisk support (Elasticia)

Uppkoppling, konton, integration

E-post: support@ngm.se

System sales (Elasticia)

E-post: sales@ngm.se

Marknadsdata

E-post: marketdata@ngm.se

 

Bolagsnotering

E-post: notering@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 20

Derivatnotering

E-post: listings@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 35

Kommunikation

E-post: communication@ngm.se

Dataskyddsombud

E-post: dpo@ngm.se

Klagomål*

E-post: juridik@ngm.se


* Med klagomål avses (i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2002:23) att någon framfört ett konkret missnöje med NGM:s tjänster eller produkter. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur NGM skall agera i klagomålsärenden. NGM tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet.