• Kontakta oss

  Nordic Growth Market NGM AB

  E-post: contact@ngm.se
  Telefon: 08 566 390 00

  Postadress

  Nordic Growth Market NGM AB
  Box 3312
  103 66 Stockholm

  Besöksadress

  Regeringsgatan 52
  111 56 Stockholm

  Marknadsövervakning

  E-post: marknadsovervakningen@ngm.se 
  Telefon: 08 566 390 55

  Teknisk support (Elasticia)

  Uppkoppling, konton, integration

  E-post: support@ngm.se 
  Telefon: 08 566 390 60

  System sales (Elasticia)

  E-post: sales@ngm.se

  Marknadsdata

  E-post: marketdata@ngm.se

   

  Bolagsnotering

  E-post: notering@ngm.se 
  Telefon: 08 566 390 20

  Derivatnotering

  E-post: listings@ngm.se 

  Kommunikation

  E-post: communication@ngm.se

  Dataskyddsombud

  E-post: dpo@ngm.se

  Klagomål*

  E-post: juridik@ngm.se


  * Med klagomål avses (i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2002:23) att någon framfört ett konkret missnöje med NGM:s tjänster eller produkter. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur NGM skall agera i klagomålsärenden. NGM tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet.