Kontakta oss

Nordic Growth Market NGM AB

E-post: contact@ngm.se
Telefon: 08 566 390 00

Postadress

Nordic Growth Market NGM AB
Box 3312
103 66 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 52
111 56 Stockholm

Marknadsövervakning

E-post: marknadsovervakningen@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 55

Teknisk support (Elasticia)

Uppkoppling, konton, integration

E-post: support@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 60

System sales (Elasticia)

E-post: sales@ngm.se

Marknadsdata

E-post: marketdata@ngm.se

 

Bolagsnotering

E-post: notering@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 57

Derivatnotering

E-post: listings@ngm.se 
Telefon: 08 566 390 20

Kommunikation

E-post: communication@ngm.se

Dataskyddsombud

E-post: dpo@ngm.se

Klagomål*

E-post: juridik@ngm.se


* Med klagomål avses (i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2002:23) att någon framfört ett konkret missnöje med NGM:s tjänster eller produkter. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur NGM skall agera i klagomålsärenden. NGM tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet.