• Reglerad marknadsplats

  Börsen

  Nordic Growth Market NGM AB, som ägs av Börse Stuttgart, är en svensk börs med tillstånd från den svenska Finansinspektionen att driva en reglerad marknad, Main Regulated, en multilateral handelsplattform, Nordic MTF, samt en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, Nordic SME.

  På den reglerade marknaden Main Regulated erbjuds notering och handel i bland annat aktier och aktierelaterade värdepapper, AIF:er, obligationer och andra strukturerade produkter. På handelsplattformen Nordic MTF erbjuds notering och handel i s.k. börshandlade produkter (ETP:er), exempelvis bull- och bear-certifikat, warranter och mini futures. På Nordic SME, tillväxtmarknaden för små och medelstora företag, erbjuds notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper.

  Genom olika marknadssegment erbjuder NGM-börsen även investerare i Finland, Norge och Danmark möjligheten att handla instrument på NGM-börsen. Sådan handel sker i lokal valuta och avveckling sker hos den lokala clearingorganisationen.

  All handel sker i NGM-börsens egenutvecklade handelssystem, Elasticia, till vilket NGM:s medlemmar, svenska och europeiska banker och värdepappersbolag kan koppla upp sig.

  Basinformation

  LEI 549300RUEBDP37NOGI48
  Institutnummer (FI) 035718
  BIC8 (8 tecken) NGMNSES1
  BIC1 (11 tecken) NGMNSES1XXX
  MIC Main Regulated XNGM
  MIC Nordic SME NSME
  MIC Nordic MTF NMTF