ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
Låneinstrument

Skuldfinansiering för ditt bolag

Obligationer och konvertibler är skuldinstrument som ger ditt bolag möjlighet till större flexibilitet än ett traditionellt banklån. I samråd med en finansiell rådgivare och investerare kan du bestämma de villkor som ska gälla under obligationens löptid. Notering av obligationer sker på vår reglerade marknad.