ngm_listbyte ngm_listbyte
main regulated

Välkommen till Nordic Growth Markets reglerade marknad – Main Regulated

En notering på Main Regulated innebär att bolaget får den högsta kvalitetsstämpeln, vilket gör bolaget mer attraktivt som affärspartner och arbetsgivare. Sedan starten har vi satt privata investerares intressen främst och som noterat bolag på Main Regulated uppnås således full transparens och tillförlitlighet gentemot bolagets privata investerare.

En trygg noteringsprocess

Vi tror på transparens, likabehandling och dialog. Bolag vars aktier ska noteras på Main Regulated genomgår därför en noteringsprocess som säkerställer att bolaget och dess ledning uppfyller börsmässiga krav på sundhet, att bolaget har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt tillämpar IFRS. För att underlätta för de bolag som genomgår denna omfattande legala och finansiella granskning använder vi modern teknik för att minska byråkrati samt onödiga kostnader. Vår ambition är att ge bolagen de bästa möjliga förutsättningarna för att uppnå noteringskraven och vi agerar ”bollplank” så att bolagen alltid känner sig trygga genom processen.

Fördelar med att vara noterad på Main Regulated:

  • En kvalitetsstämpel som uppskattas av både kunder, leverantörer och personal
  • Personlig och snabb service
  • Ökad kännedom om bolaget genom mediebevakning
  • Ett nätverk med partners som stöttar bolaget
  • 25 % av den handelsintäkt som genereras när bolagets aktie handlas