ngm_listbyte ngm_listbyte
UTBILDNINGAR

Utbildning är en del av vårt DNA

Nordic Growth Market har alltid varit måna om att erbjuda utbildning inom börsverksamhetens olika områden. Genom att hålla en hög kunskapsnivå minskar risken för missförstånd och felbeslut. Vi erbjuder utbildning till bolag som redan är noterade eller planerar en notering på NGM Main Regulated eller Nordic SME.

Inför notering

I ett tidigt skede inför en planerad notering får ditt bolags ledning en gedigen genomgång om hur noteringsprocessen går till. Med en bättre förståelse för  hur en notering går till blir processen smidigare och tidplanen mer förutsägbar.

Utbildning om regler och regelefterlevnad

Vi lägger stor vikt vid att utbilda styrelse och ledande befattningshavare för de bolag som noteras på vår plattform. Innan en notering äger rum får ni genomgå en obligatorisk utbildning med fokus på:

  • Börsregler
  • Informationsregler
  • Insiderregler och insynsrapportering

Genom att utbilda och säkerställa att din styrelse och ledande befattningshavare får adekvat kunskap om de regler som tillämpas vid en notering, etableras en viktig kontakt med vår marknadsövervakning. Övervakningen kan bistå ditt bolag vid frågor som gäller ovan regler och risken för regelbrott minskas.