ngm_listbyte ngm_listbyte

Rentunder Holding AB

Rentunders verksamhet består i att leverera både stationära- och mobila båtbottentvättar. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut dessa på en global marknad, särskilt anpassat utefter båtstorlek. Hydraulsystemet hyrs in via leverantörer medan Rentunder äger själva tvättkonstruktionen. Rentunder bildades 2009 och har idag sitt huvudkontor i Östhammar.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag