• 2017-11-13

    Seafire AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Seafire AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 16 november 2017. Seafire AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEA MTF. Läs mer här: