ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-04-02

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,8 miljarder...

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,8 miljarder kronor för mars 2013

För mars 2013 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 3,8 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med föregående månads omsättning.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge. Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 10,1 miljarder vilket är en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM summerades under mars månad ihop till en total handelsomsättning på över 87 miljoner kronor, av dessa stod Equity för nära 43 miljoner kronor och Nordic MTF för över 44 miljoner kronor. Jämfört med samma månad föregående år innebar mars omsättning av aktiehandeln en ökning med 204 procent.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 3,3 miljarder SEK för mars och ökade därmed 14 procent jämfört med föregående månad. Certifikaten utgör den största delen av NDX Sveriges omsättning. NDX Norway redovisar en handelsomsättning på 52 miljoner NOK och NDX Finland en handelsomsättning på 38 miljoner Euro.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-03-31: EUR/SEK: 8.33685, EUR/NOK: 7.4975

Pressmeddelande månadsstatistik Mars 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.