ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-06-07

Hoi Publishing har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Hoi Publishing AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 8 juli 2022.

Hoi Publishing driver ett digitaliserat förlag i nära samarbete med sina författare. Bolaget finns till för att sprida god litteratur och stora författarupplevelser till en bredare läsekrets. Ambitionen är att bygga en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet genom ett unikt samarbete där verksamhetens risker och möjligheter delas mellan förlag och författare.

"En notering av Hoi Publishing på NGM Nordic SME skapar större möjligheter inte bara för oss som förlag utan också för många andra som vill engagera sig i kulturell verksamhet, som författare, läsare och den litterärt intresserade allmänheten. Under mer än tio år har vi utvecklat vår unika samarbetsmodell som ger många fler en bättre chans att lyckas som författare. Litteraturen är central i ett demokratiskt samhälle och genom Hoi finns nu möjlighet för alla att investera i en verksamhet som jag är övertygad om kommer skapa både verkliga ekonomiska och kulturella värden - och därtill mycket underhållning. Det gör mig oerhört glad", säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar hybridförlaget Hoi Publishing till Nordic Growth Market och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Hoi Publishing AB på www.hoi.se

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Lars Rambe, VD, Hoi Publishing AB, lars@hoi.se