ngm_listbyte ngm_listbyte
nordic PRe market

Välkommen till Nordic Pre Market - plattform för onoterade bolag


Har du ambitionen att notera ditt bolag? Då är Nordic Pre Market ett bra alternativ för dig. På denna plattform för onoterade bolag hjälper vi dig att förbereda ditt bolag för notering. På Nordic Pre Market får ditt bolag rådgivning om hur börsen fungerar, börsens regelverk, noteringsprocessen, kommunikation till aktiemarknaden (IR), redovisningsfrågor, legala frågor med mera. Det finns också möjlighet att få utbildning samt hjälp att komma i kontakt med relevanta rådgivare. Från plattformen är det sedan smidigt att ta nästa steg till en notering.

Då ingen handel sker på Nordic Pre Market ställs lägre krav än vid en regelrätt notering, men för att ansöka om att bli ett Pre Market-bolag ska ditt bolag:

  • Ha ambition att bli noterat inom 2 år
  • Ha en realistisk affärsplan och plan för bolagets långsiktiga finansiering
  • Ha en revisor

Bolag på Nordic Pre Market

Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB: Bransch: CO2-neutralt drivmedel. Planerad lista: Nordic SME. Planerad listning/notering: 2021 Q4.

FarmPharma AB: Bransch: Läkemedel för djur. Planerad lista: Nordic SME. Planerad listning/notering: Q2/Q3 2022.