Lista ditt bolag på Nordic SME

På Nordic SME kan du lista ditt bolag och få tillgång till kapitalmarknaden genom daglig handel av aktien. En listning innebär även att bolaget får en kvalitetsstämpel som gör att bolaget blir attraktivt som affärspartner och arbetsgivare.
Bolag listade på Nordic SME erbjuds följande:

• 25% av den handelsintäkt som genereras när deras aktie handlas på börsen. Läs mer här
• Ett brett nätverk med partners som stöttar bolaget
• Hjälp med synlighet på kapitalmarknaden
• Personlig och snabb service

Så fungerar listningsprocessen

Bolag som ansöker om att få sina aktier listade på Nordic SME går igenom en listningsprocess där det säkerställs att bolaget och dess ledning uppfyller krav på sundhet och har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt att det finns förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel med aktierna.

Om bolaget finns listat eller noterat på en annan börs eller marknadsplats kan processen bli förenklad.

 

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring direkt: 08-566 390 57
Mejla oss på notering@ngm.se

Dokument