Enkel och kostnadseffektiv notering

Nordic AIF är vår reglerade börslista för AIF-fonder (alternativa investeringsfonder). Listan är särskilt anpassad för AIF-fonders behov och har en snabb och effektiv noteringsprocess. Det innebär bland annat att det varken krävs börsrevision eller legal granskning då Finansinspektionen själva gör en granskning i samband med AIF-förvaltarens tillståndsprövning. Detta medför att noteringen på Nordic AIF blir väsentligt mer kostnadseffektiv jämfört med en vanlig börsnotering.

Kontakta mig så berättar jag mer

Ulf Krumins
Head of Listing
notering@ngm.se
Telefon: 08-566 390 57

Dokument