Som första börs delar vi med oss – 25% kickback till bolagen

Hos oss får alla bolag ta del av den handelsintäkt som genereras när deras aktie handlas på börsen. Vanligtvis går den intäkten direkt till handelsplatsen. Att dela intäkter med våra bolag är ett led i vårt arbete med att öka värdet av en börsnotering och ge växande bolag stöd och möjlighet att växa snabbare. Vi vill vara mer än en börs för bolagen. Vi vill vara en partner som hjälper dem framåt.

Vad kan detta innebära för bolagen?

För bolagen betyder intäktsdelningen att de får en extra intäkt varje månad. För vissa innebär detta en sänkning av den löpande kostnaden för att vara noterad eller listad medan det för andra blir en intäkt som med marginal överstiger noteringskostnaden. Oavsett så får alla bolag en intäkt som de inte har haft tidigare och som de nu kan använda till att utveckla sin verksamhet ytterligare.

Intäktsdelningen gäller alla våra bolag, oavsett om de är listade på Nordic SME eller på den reglerade marknaden NGM Equity.

Vi har mycket att berätta. Tveka inte att kontakta oss på notering@ngm.se.

Magdalena Hartman
VD NGM