Perustiedot
 Y-tunnus:  556556-2138
 LEI  549300RUEBDP37NOGI48
 Instituutin numero (Swedish FSA):  035718
 BIC8 (8 merkkiä):  NGMNSES1
 BIC1 (11 merkkiä):  NGMNSES1XXX
 MIC NGM Equity:  XNGM
 MIC NDX*:  XNGM
 MIC Nordic MTF Stockholm:  NMTF

* Koskee kaikkia tämän kategorian alamarkkinoita.