Basinformation
 Organisationsnummer:  556556-2138
 LEI  549300RUEBDP37NOGI48
 Institutnummer (FI):  035718
 BIC8 (8 tecken):  NGMNSES1
 BIC1 (11 tecken):  NGMNSES1XXX
 MIC NGM Equity:  XNGM
 MIC NDX*:  XNGM
 MIC Nordic MTF Stockholm:  NMTF

* Gäller alla submarknader i denna kategori.