Beslut vid överträdelser – 2011

 Beslut 18
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 17
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 16
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 15
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 14
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 13
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 12
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 11
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 10
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 9
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 8
 Beslutet avser:

 • Redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
 • Särredovisning av kassaflöden för koncernen och moderbolaget
 • Avsaknad av post i moderbolagets resultaträkning
 • Villkor för transaktioner med närstående
 • Likvida medels sammansättning
  Beslut 8 2011 Offentligt
 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 6
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Upplysning om större kunder
 • Klassificering av likvida medel
 • Ersättning till bolagets revisorer
 • Villkor för transaktioner med närstående
  Beslut 5 2011 Offentligt
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Särredovisning av poster i balansräkning
 • Felaktig redovisning av likvida medel i kassaflödesanalysen
 • Avsaknad av fullständiga upplysningar kring transaktioner med närstående
  Beslut 4 2011 Offentligt
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
 Beslutet avser:

 • Segmentsredovisning
 • Upplysning om geografiska områden
 • Upplysning om större kunder
 • Intäktsredovisning avseende serviceavtal
 • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Beslut 1 2011 Offentligt