Infringement proceedings – 2012 (In Swedish)

 Beslut 12
 Beslutet avser:

 • Förvärv och försäljning av dotterbolag
 • Transaktioner med närstående
 • Emissionskostnader
  Beslut 12 2012 Offentlig
 Beslut 11
 Beslutet avser:

 • Information rörande emissionskostnader
 • Inkonsekvent redovisning av kassaflöden från finansieringsverksamheten
 • Transaktioner med närstående
  Beslut 11 2012 Offentlig
 Beslut 10
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 9
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 8
 Beslutet avser:

 • Jämförande information avseende avvecklad verksamhet
 • Upplysning om ackorduppgörelse
 • Rapport över förändringar i eget kapital
  Beslut 8 2012 Offentligt
 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Redovisning av avvecklade verksamheter
 • Redovisning av nedskrivningar
 • Avsaknad av redovisningsprinciper
 • Upplysning om större kund
  Beslut 7 2012 Offentligt
 Beslut 6
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Hantering av likviditetsrisk
 • Redovisning av rörelsesegment
 • Upplysningar kring nedskrivningsprövning
  Beslut 3 2012 Offentligt
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats