Handelstider

Nedan följer en sammanställning av NGM:s marknadssegment och de handelstider som normalt gäller för respektive segment. Tiderna är angivna i Central European Time (CET).

Sedan den 10 november 2014 öppnar handeln i Finland klockan 08.00.

Normal handelsdag
Marknadssegment Land Pre Open Open Post Open Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic AIF 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic MTF
Nordic MTF Stockholm 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic MTF Helsinki 08:00 *09:00 #17:30 18:00
ETP Sverige
Knock-Outs SE 08:00 09:00 17:25 18:00
Certificates SE 08:00 09:00 17:25 18:00
Plain Vanillas SE 08:00 09:00 17:25 18:00
Exotics SE 08:00 09:00 17:25 18:00
ETP Finland
Knock-Outs FI 07:45 08:00 17:25 18:00
Certificates FI 07:45 08:00 17:25 18:00
Plain Vanillas FI 07:45 08:00 17:25 18:00
Exotics FI 07:45 08:00 17:25 18:00
ETP Norge
Knock-Outs NO 08:00 09:00 17:25 18:00
Certificates NO 08:00 09:00 17:25 18:00
Plain Vanillas NO 08:00 09:00 17:25 18:00
Exotics NO 08:00 09:00 17:25 18:00
ETP Danmark
Knock-Outs DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Certificates DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Plain Vanillas DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Exotics DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Debt Securities SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Debt Securities Sweden MTF
 Corporate Bonds SE MTF 08:00 09:00  16:15 18:00
 Miscellaneous Debt Securities SE MTF 08:00 09:00  16:15 18:00
NDX Sverige
NDX Structured Products SE 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products SE 08:00 09:00 17:25 18:00
NDX Finland
NDX Structured Products FI 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products FI 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Norge
NDX Structured Products NO 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products NO 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Danmark
NDX Structured Products DK 08:00 09:00 17:00 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Investment Products MTF Sverige
Structured Products MTF SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF SE 08:00 09:00 17:25 18:00
Investment Products MTF Finland
Structured Products MTF FI 07:45 08:00 17:20 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF FI 07:45 08:00 17:20 18:00
Investment Products MTF Norge
Structured Products MTF NO 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF NO 08:00 09:00 16:15 18:00
Investment Products MTF Danmark
Structured Products MTF DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Halv handelsdag
Marknadssegment Land Pre Trading Call Auction/Cont Trading Post Trading Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic AIF 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic MTF
Nordic MTF Stockholm 08:00 *09:00 #13:00 13:20
ETP Sverige
Knock-Outs SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Certificates SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Plain vanillas SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Exotics SE 08:00 09:00 12:55 13:20
ETP Norge
Knock-Outs NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Certificates NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Plain Vanillas NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Exotics NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE 08:00 09:00 12:00 13:20
Debt Securities Sweden MTF
Corporate Bonds SE MTF 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE MTF 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Sverige
NDX Structured Products SE 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products SE 08:00 09:00 12:55 13:20
NDX Norge
NDX Structured Products NO 08:00 09:00 12:00 12:15
NDX Miscellaneous Investment Products NO 08:00 09:00 12:00 12:15
Investment Products MTF Sverige
NDX Structured Products MTF SE 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products MTF SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Investment Products MTF Norge
Structured Products MTF NO 08:00 09:00 12:00 12:15
Miscellaneous Investment Products MTF NO 08:00 09:00 12:00 12:15

Opening auction startar 5 min innan öppning på Finska marknaden.
Opening auction startar 15 min innan öppning på övriga marknader.

* = Öppningen sker med fördröjning 0-30 sekunder efter angiven tid.
# = Closing auction startar 5 min innan angiven tid, post trading startar 0-30 sek innan angiven tid.

 

Halvdagar och helgdagar

Här redovisas de datum då respektive marknadssegment har halvdag eller helgdag.

Datum Dag Beskrivning Sverige
Finland
Norge
Danmark
2018-01-01 mån Nyårsdagen Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-01-05 fre Trettondagsafton Halvdag
2018-03-28 ons Dymmelonsdag Halvdag
2018-03-29 tor Skärtorsdag Halvdag Stängt Stängt
2018-03-30 fre Långfredag Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-04-02 mån Annandag påsk Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-04-27 fre Store bededag Stängt
2018-04-30 mån Valborgsmässoafton Halvdag
2018-05-01 tis Första maj Stängt Stängt Stängt
2018-05-09 ons Kristi himmelsfärdsafton Halvdag
2018-05-10 tor Kristi himmelsfärdsdag Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-05-11 fre Annandag kristi himmelsfärd Stängt
2018-05-17 tor Norges nationaldag Stängt
2018-05-21 mån Annandag pingst Stängt Stängt
2018-06-05 tis Danska grundlagsdagen Stängt
2018-06-06 ons Sveriges nationaldag Stängt
2018-06-22 fre Midsommarafton Stängt Stängt
2018-11-02 fre Alla helgons afton Halvdag
2018-12-06 tor Finska nationaldagen Stängt
2018-12-24 mån Julafton Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-12-25 tis Juldagen Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-12-26 ons Annandag jul Stängt Stängt Stängt Stängt
2018-12-31 mån Nyårsafton Stängt Stängt Stängt Stängt