Handelstider

Nedan följer en sammanställning av NGM:s marknadssegment och de handelstider som normalt gäller för respektive segment. Tiderna är angivna i Central European Time (CET).

Normal handelsdag
Marknadssegment Land Normal Trading Hours^ Pre Open Open Post Open Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 09:00-17:30 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic AIF 09:00-17:30 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic SME
Nordic SME Sweden 09:00-17:30 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic SME Finland 09:00-17:30 08:00 *09:00 #17:30 18:00
ETP Sweden
Knock-Outs SE 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates SE 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas SE 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics SE 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
ETP Finland
Knock-Outs FI 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates FI 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas FI 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics FI 09:00-17:30 07:45 08:00 20:00 20:15
ETP Norway
Knock-Outs NO 09:00-16:25 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates NO 09:00-16:25 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas NO 09:00-16:25 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics NO 09:00-16:25 07:45 08:00 20:00 20:15
ETP Denmark
Knock-Outs DK 09:00-17:00 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates DK 09:00-17:00 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas DK 09:00-17:00 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics DK 09:00-17:00 07:45 08:00 20:00 20:15
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Debt Securities SE 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Debt Securities Sweden MTF
 Corporate Bonds SE MTF 09:00-16:15 08:00 09:00  16:15 18:00
 Miscellaneous Debt Securities SE MTF 09:00-16:15 08:00 09:00  16:15 18:00
NDX Sweden
NDX Structured Products SE 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products SE 09:00-17:25 08:00 09:00 17:25 18:00
NDX Finland
NDX Structured Products FI 09:00-17:20 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products FI 09:00-17:20 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Norway
NDX Structured Products NO 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products NO 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Denmark
NDX Structured Products DK 09:00-17:00 08:00 09:00 17:00 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products DK 09:00-17:00 08:00 09:00 17:00 18:00
Investment Products MTF Sweden
Structured Products MTF SE 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF SE 09:00-17:25 08:00 09:00 17:25 18:00
Investment Products MTF Finland
Structured Products MTF FI 09:00-17:20 07:45 08:00 17:20 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF FI 09:00-17:20 07:45 08:00 17:20 18:00
Investment Products MTF Norway
Structured Products MTF NO 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF NO 09:00-16:15 08:00 09:00 16:15 18:00
Investment Products MTF Denmark
Structured Products MTF DK 09:00-17:00 08:00 09:00 17:00 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF DK 09:00-17:00 08:00 09:00 17:00 18:00
Halv handelsdag
Marknadssegment Land Normal Trading Hours^ Pre Trading Call Auction/Cont Trading Post Trading Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 09:00-13:00 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic AIF 09:00-13:00 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic SME
Nordic SME Sweden 09:00-13:00 08:00 *09:00 #13:00 13:20
ETP Sweden
Knock-Outs SE 09:00-12:55 07:45 08:00 12:55 13:20
Certificates SE 09:00-12:55 07:45 08:00 12:55 13:20
Plain vanillas SE 09:00-12:55 07:45 08:00 12:55 13:20
Exotics SE 09:00-12:55 07:45 08:00 12:55 13:20
ETP Norway
Knock-Outs NO 09:00-13:00 08:00 09:00 13:00 13:20
Certificates NO 09:00-13:00 08:00 09:00 13:00 13:20
Plain Vanillas NO 09:00-13:00 08:00 09:00 13:00 13:20
Exotics NO 09:00-13:00 08:00 09:00 13:00 13:20
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
Debt Securities Sweden MTF
Corporate Bonds SE MTF 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE MTF 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Sweden
NDX Structured Products SE 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products SE 09:00-12:55 08:00 09:00 12:55 13:20
NDX Norway
NDX Structured Products NO 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 12:15
NDX Miscellaneous Investment Products NO 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 12:15
Investment Products MTF Sweden
NDX Structured Products MTF SE 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products MTF SE 09:00-12:55 08:00 09:00 12:55 13:20
Investment Products MTF Norway
Structured Products MTF NO 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 12:15
Miscellaneous Investment Products MTF NO 09:00-12:00 08:00 09:00 12:00 12:15
^På NGM:s ETP-segment ställs volym-, spread- och närvarokrav på marknadsgaranten under Normal Trading Hours i enlighet med vad som framgår av Market Maker Rules från tid till annan. I normala fall kommer dock emittenten även frivilligt uppfylla volym-, spread och närvarokraven utanför Normal Trading Hours i enlighet med ovanstående tabell, förutsatt att marknaden för den underliggande tillgången för instrumentet vid den aktuella tidpunkten är öppen för handel.

Opening auction startar 5 min innan öppning på ETP Finland och ETP Sweden marknaden.
Opening auction startar 15 min innan öppning på övriga marknader.

* = Öppningen sker med fördröjning 0-30 sekunder efter angiven tid.
# = Closing auction startar 5 min innan angiven tid, post trading startar 0-30 sek innan angiven tid.

Halvdagar och helgdagar

Här redovisas de datum då respektive marknadssegment har halvdag eller helgdag.

Datum Dag Beskrivning Sverige
Finland
Norge
Danmark
2020-01-01 ons Nyårsdagen Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-01-06 mån Trettondagen Stängt Stängt
2020-04-08 ons Dymmelonsdag Halvdag
2020-04-09 tor Skärtorsdag Halvdag Stängt Stängt
2020-04-10 fre Långfredag Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-04-13 mån Annandag påsk Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-04-30 tor Valborgsmässoafton Halvdag
2020-05-01 fre Första maj Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-05-08 fre Store bededag Stängt
2020-05-20 ons Kristi himmelsfärdsafton Halvdag
2020-05-21 tor Kristi himmelsfärdsdag Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-05-22 fre Annandag kristi himmelsfärd Stängt
2020-06-01 mån Annandag pingst Stängt Stängt
2020-06-05 fre Danska grundlagsdagen Stängt
2020-06-19 fre Midsommarafton Stängt Stängt
2020-10-30 fre Alla helgons afton Halvdag
2020-12-24 tor Julafton Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-12-25 fre Juldagen Stängt Stängt Stängt Stängt
2020-12-31 tor Nyårsafton Stängt Stängt Stängt Stängt