Vad är warranter?

Warranter är ett värdepapper som kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i ett underliggande värdepapper kommer att bli, kan du istället handla warranter som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

 

Hävstång

Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar warranter så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa det aktuella värdepappret direkt. Du kan t.ex. tillgodogöra dig motsvarande avkastning som det aktuella värdepappret uppvisar genom en mindre investerad summa.

 

Hur fungerar warranter?

En warrant kan delas upp i följande delar:

 

När kan warranter vara ett bra investeringsalternativ?

Det kan finnas flera anledningar till att investera i warranter. Man kan skydda en befintlig portfölj, säkra en valutaposition eller spekulera i en upp- eller nedgång.

 

 

Vilken risk innebär handel med warranter?

Handel med warranter innebär en hög men begränsad risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.

 

Hur handlar jag warranter?

Warranter kan du handla hos din bank eller mäklare.