Med en warrant kan du få hävstång i din investering, del 1

Ponera att du om ett år vill köpa en lägenhet som idag kostar en miljon kronor. Lägenhetsinnehavaren erbjuder dig rätten – men inte skyldigheten – att köpa lägenheten om ett år från idag för en miljon kronor. Om lägenheten om ett år är värd mer än en miljon kronor, kommer du att utnyttja rätten att köpa lägenheten och därmed tjäna värdet som överstiger en miljon.
 
Om fastighetsmarknaden däremot gått ner och lägenheten är värd mindre än en miljon, kommer du inte att utnyttja rättigheten att köpa lägenheten och warranten förfaller värdelös.
En warrant är ett värdepapper som handlas på börsen och kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en aktie kan komma att bli, så kan du handla warranter som är kopplade till aktien och få en hävstång i din investering. Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar warranter, så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa aktien direkt. Du kan tillgodogöra dig motsvarande avkastning som aktien, men i och med att du investerat ett mindre kapital, blir din procentuella avkastning betydligt större.

En warrant kan delas upp i fyra delar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av warrant
  • Lösenpris
  • Slutdag

 
Underliggande tillgång
Utvecklingen i en warrant är kopplad till utvecklingen i en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är aktieindex eller enskilda aktier.
 

Typ av warrant

Tror du att priset kommer att gå upp i den underliggande tillgången kan du tjäna pengar på att köpa en köpwarrant. Tror du att priset kommer att gå ner i den underliggande tillgången, kan du tjäna pengar på att köpa en säljwarrant. En köpwarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången ökar och en säljwarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker. Detta gör att du kan få en avkastning oavsett marknadsutveckling, förutsatt att du har rätt i din marknadstro.
 

Lösenpris

Lösenpriset anger vilket pris man på slutdagen får köpa den underliggande tillgången för. För en köpwarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett högre värde än lösenpriset, har din köpwarrant ett värde, annars inte. För en säljwarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett lägre värde än lösenpriset, har din säljwarrant ett värde, annars inte.
 

Slutdag

Warranter har en begränsad löptid som anges av dess slutdag. Efter slutdagen slutar warranten att finnas till och eventuellt värde betalas ut av emittenten till innehavaren.
I lägenhetsexemplet är lägenheten den underliggande tillgången, typen är köpwarrant, lösenpriset är en miljon och slutdagen är om ett år.
 

Paritet & multiplikator

Det krävs vanligen ett flertal warranter för att kontrollera den underliggande tillgången. Detta kallas paritet eller multiplikator. Köper du en warrant som har en aktie som underliggande tillgång och som har paritet 10, betyder det att du behöver 10 st warranter för att kontrollera 1 aktie. En del använder istället uttrycket multiplikator för att beskriva samma sak. Multiplikatorn beskriver istället hur stor del av den underliggande tillgången som varje warrant kontrollerar. I exemplet skulle multiplikatorn vara 0,1, dvs. motsvarande 1/10 aktie.
 

Kontantavräkning

Det krävs vanligen ett flertal warranter för att kontrollera den underliggande tillgången. Detta kallas paritet eller multiplikator. Köper du en warrant som har en aktie som underliggande tillgång och som har paritet 10, betyder det att du behöver 10 st warranter för att kontrollera 1 aktie. En del använder istället uttrycket multiplikator för att beskriva samma sak. Multiplikatorn beskriver istället hur stor del av den underliggande tillgången som varje warrant kontrollerar. I exemplet skulle multiplikatorn vara 0,1, dvs. motsvarande 1/10 aktie.
 

Se alla warranter här