Unlimited turbos/Mini futures BEST?

Unlimited turbos/Mini futures BEST er verdipapirer som gjør det mulig å tjene penger i både opp- og nedgang. Hvis du har en idé om hvordan utviklingen i for eksempel en aksje, indeks, råvare eller valuta vil bli, kan en Mini future gi deg leverage for investeringen.

 

Leverage

Vektstangeffekten er gjort mulig av at det kreves en mindre kapitalinnsats når du handler en Unlimited turbos/Mini futures BEST enn om du hadde kjøpt det underliggende aktivum direkte. Du kan dermed tilegne deg tilsvarende avkastning som det underliggende aktivum innehar med mindre investert kapital.

 

Hvordan fungerer Unlimited turbos/Mini futures BEST

En Unlimited turbos/Mini futures BEST kan deles inn i følgende deler:

 

Når er Unlimited turbos/Mini futures BEST et godt investeringsalternativ?

Med Unlimited turbos/Mini futures BEST kan investoren få eksponering selv i relativt utilgjengelige markeder, som f.eks. råvarer eller valutaer. Unlimited turbos/Mini futures BEST er også et utmerket alternativ hvis man vil beskytte eller skape leverage i en allerede eksisterende investering.

 

 

Hvilken risiko innebærer handel med Unlimited turbos/Mini futures BEST?

Handel med Unlimited turbos/Mini futures BEST innebærer en høy risiko. Vektstangeffekten fungerer begge veier og du kan miste hele din investerte kapital, men ikke mer.

 

Hvordan handler jeg Unlimited turbos/Mini futures BEST?

Unlimited turbos/Mini futures BEST kan du handle hos din bank eller megler.