Unlimited turbos/Mini futures BEST – hävstång på de flesta tillgångar, del 2

I föregående artikel gick vi igenom de viktigaste delarna av en Unlimited turbos/Mini futures BEST. Denna vecka är det dags att gå igenom prissättningen samt ränteeffekten.
 
Finansieringen av en Unlimited turbos/Mini futures BEST påminner som tidigare nämnt om ett bostadsköp. För att förtydliga tar vi ett exempel: Om du köper en lägenhet för 1 000 000kr och betalar 25 procent i kontantinsats så kommer ditt lån att vara 750 000 kr. Ponera sedan att priset på lägenheten stiger till 1 250 000kr. Lägenhetens värde har då ökat med 25 procent men ditt egna kapital har ökat med 100 procent. På samma sätt fungerar hävstången i en Unlimited turbos/Mini futures BEST. Skillnaden är, som känt, att om värdet på underliggande tillgång faller till knock out nivån förfaller produkten värdelös. Ytterligare en skillnad är att utgivaren tar extra betalt i form av en riskpremie för att skydda sig mot stora kursrörelser i den underliggande tillgången vid en knock out situation.
 

Prissättning på en Unlimited turbos/Mini futures BEST

Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG påverkas positivt när priset på den underliggande tillgången går upp. Priset (värdet) på instrumentet kan beräknas med följande formel:

((Pris på underliggande tillgång – Finansieringsnivå) / Paritet) + Riskpremie

Exempel: Ponera att du äger en Unlimited turbos/Mini futures BEST på Hennes & Mauritz med en finansieringsnivå på 210 kr och en paritet på 10. Vi antar att HM B står i 240 kr vid beräkningstillfället och att riskpremien är 5 öre (men som vi vet kan den variera).

Värdet på din på Knock out-köpwarrant på HMB = ((240 kr – 210 kr) / 10) +0,05 kr = 3,05 kr
 

Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT

Knock out-säljwarranten påverkas positivt när priset på underliggande tillgång går ner. Priset på instrumentet kan räknas ut med följande formel:

((Finansieringsnivå – Pris på underliggande tillgång) / Paritet) + Riskpremie

Exempel: Ponera att du äger en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT på samma aktie, Hennes & Mauritz, med en finansieringsnivå på 260 kr och paritet på 10. Vi antar att HMB står i 240 kr vid beräkningstillfället och att riskpremien är 5 öre.

Värdet på din på Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT på HM B = ((260 kr – 240 kr) / 10) +0,05 kr = 2,05 kr
 

Räntekostnad för Unlimited turbos/Mini futures BEST

Som vi vet betalar man en ränta på finansieringsnivån på sin Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG. Räntan baseras på marknadsläget och en marginal som bestäms av utgivaren, ränteeffekten räknas ut med följande formel:

((Finansieringskostnad x finansieringsnivå)/(365 dagar)) / pariteten

Exempel: Utgivaren ger ut en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG på Hennes & Mauritz med samma villkor som i exemplet ovan. Räntan sätts till STIBOR 1 mån + 2% i marginal. Vi ponerar att STIBOR 1 månad vid uträkningstillfället står i 1,89%.

(3,89% x 210 kr) / (365 / 10) = 0,0022 kr

Alltså kommer Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG att minska i värde med 0,0022kr varje dag fram till slutdagen.
 

Ränteeffekt på en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT

I en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT har man ett tillgodohavande, vilket kan leda till en ränteintäkt. I vissa fall kan det dock bli en negativ ränteintäkt, det styrs helt av marknadsläget samt utgivarens marginal på räntan.

Exempel: STIBOR 1 mån står i 1,89% och utgivaren har en marginal på 2%. Detta leder till en negativ ränteintäkt (1,89 % – 2% = – 0,11%). Däremot om STIBOR 1 mån står i 3% kommer man få en positiv ränteintäkt (3% – 2% = 1%) Uträkningen sker med exakt samma formel som i exemplet för en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG.
 

Se alla Unlimited turbos/Mini futures BEST här