Unlimited turbos/Mini futures BEST – hävstång på de flesta tillgångar, del 1

I en djungel av investeringsalternativ är det viktigt att behärska de olika instrumentens funktionalitet. I de två kommande artiklarna kommer vi gå igenom Knock out-warranten. En Knock out-warrant kan likt många andra hävstångsprodukter användas för både spekulation och för att skydda befintliga positioner.
 
För att förstå hur en Unlimited turbos/Mini futures BEST fungerar är det viktigt att känna till följande parametrar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av Unlimited turbos/Mini futures BEST
  • Kapitalinsats
  • Finansieringsnivå
  • Paritet
  • Knock out-nivå
  • Riskpremie

 

Underliggande tillgång

Värdeutvecklingen i en Unlimited turbos/Mini futures BEST styrs av utvecklingen i dess underliggande tillgång som exempelvis kan vara en aktie, ett index eller en råvara.
 

Typ av Unlimited turbos/Mini futures BEST

Det finns två typer av Unlimited turbos/Mini futures BEST; Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG och Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT. Tror du på en positiv prisutveckling i en underliggande tillgång kan du genom att köpa en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG skapa avkastning på ditt investerade kapital. Tror du på det motsatta, en nedåtgående prisutveckling i en underliggande tillgång, kan du genom att köpa en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT skapa avkastning på ditt investerade kapital.
 

Kapitalinsatsen

Finansieringen av en Unlimited turbos/Mini futures BEST kan liknas vid med en fastighetsfinansiering. Den består nämligen av en kontantinsats samt en lånedel. Kontantinsatsen motsvarar kapitalinsatsen på en Unlimited turbos/Mini futures BEST. Kapitalinsatsen är ditt egna kapital i investeringen.
 

Finansieringsnivån

För att kunna finansiera inköpet av den underliggande tillgången som Knock out-warranten följer krävs det, förutom kapitalinsatsen, ett lån. Detta lån kallas i sammanhanget för finansieringsnivå. Precis som för ett bostadslån betalar man en ränta på lånedelen i en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG. Räntekostnaden läggs varje dag på finansieringsnivån, som ett skulduppräkningslån. I en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT kan man i vissa fall erhålla en ränta, eftersom man då har ett tillgodohavande. Ränteeffekten behandlas mer ingående i nästa veckas nummer.
 

Paritet eller multiplikator

Det krävs flera Knock out-warranter för att kontrollera en enhet av den underliggande tillgången. Hur många som krävs beskrivs med hjälp av något som kallas multiplikator eller paritet.
 

Knock out-nivå

Med en investering i en Unlimited turbos/Mini futures BEST kan du aldrig bli skyldig mer pengar än du investerat. Detta beror på att utgivaren har byggt in en knock out funktion som garanterar att värdet på Unlimited turbos/Mini futures BEST aldrig kan bli negativt. En Unlimited turbos/Mini futures BEST har sin knock out nivå på exakt samma nivå som finansieringsnivån. Med andra ord, direkt värdet på underliggande tillgång snuddar vid knock out nivån förfaller instrumentet värdelöst.
 

Riskpremie

Ytterligare en viktig parameter att hålla koll på i Unlimited turbos/Mini futures BEST är riskpremien. Direkt underliggande tillgång når knock out nivån måste utgivaren börja avyttra sina positioner i den underliggande tillgången. Utgivaren tar en risk i att han inte kan få sålt sina positioner vid samma prisnivå som finansieringsnivån, vilket då leder till en förlust. För den risken tar utgivaren betalt i form av en riskpremie som de själva bestämmer storleken på. Riskpremien läggs på priset på Knock Unlimited turbos/Mini futures BEST.
 
Exempel på Unlimited turbos/Mini futures BEST:
page13_unlimited-turbos
 

Se alla Unlimited turbos/Mini futures BEST här