Turbowarranter – ett värdepapper med hävstång, del 2

Värdet på en turbowarrant beror främst på utvecklingen i den underliggande tillgången. Villkoren för en turbowarrant sätts redan från emissionsdagen så att turbon alltid har ett realvärde. Det innebär att för en köpturbo är priset på underliggande tillgång högre än lösenpris, och för en säljturbo är priset på underliggande lägre än lösenpriset.
 
page12_turbowarranter
 
Barriären, eller stop-loss nivån som den också kallas, ser till att det villkoret alltid gäller eftersom denna nivå för en köpturbo antingen är över eller lika med lösenpriset. För en säljturbo är nivån antingen under eller lika med lösenpriset.
 
Värdet på slutdagen beräknas enligt följande:

Köpturbowarrant = (Pris på underliggande tillgång – lösenpris)/paritet
Säljturbowarrant = (Lösenpris – pris på underliggande tillgång)/paritet
 
Pariteten anger hur många turbowarranter som behövs för att kontrollera en underliggande tillgång.
Värdet under löptiden kommer att skilja sig något från värdet på slutdagen. Den främsta anledningen till det beror på att emittenten får en räntekostnad genom att han ”lånar” dig pengar till att skapa hävstången i turbowarranten. Värdet vid eventuell nådd stop-loss nivå kommer att bero på en s.k. referenskurs. Referenskursen avläses under en referensperiod (normalt 3-6 timmar) och avser den lägst noterade kursen (köpturbowarrant) eller högst noterade kursen (säljturbowarrant) som den underliggande tillgången når under referensperioden. I vissa turbowarranter är dock barriärnivån lika med lösenpriset vilket innebär att det inte finns något värde kvar om underliggande tillgång når denna nivå.
 
För att beräkna slutvärdet kan följande formler användas:

Köpturbowarrant = (Referenskurs – lösenpris)/paritet
Säljturbowarrant = (Lösenpris – referenskurs)/paritet
 

Hävstång

Hävstången anger hur mycket turbowarranten värde förväntas att förändras i förhållande till den underliggande tillgången. En Turbowarrant med hävstång 5 förväntas förändras 5 gånger så mycket som den underliggande tillgången.
 

Elasticitet

Elasticiteten anger hur mycket turbons värde förväntas ändras i procent, när underliggande tillgång rör sig en procent.
 

Delta

Delta anger hur mycket turbowarranten bör röra sig i kronor när underliggande tillgång rör sig en krona. För turbowarranter är delta alltid nära 1 vilket innebär att turbon följer den underliggande tillgången ”ett-tillett” i kronor räknat.
 

Att välja turbowarrant

Följande steg bör du gå igenom för valet av turbowarrant som investering:

  • Välj underliggande tillgång.
  • Valet av vilken riktning du tror den underliggande tillgången kommer att röra sig (avgör om du ska köpa en köpturbo eller en säljturbo).
  • Bestäm dig för vilken hävstång du vill ha, och därmed vilken grad av risk du är villig att ta. Ju högre hävstång turbon har ju närmare kommer den underliggande tillgången att vara stop-loss nivån. Det innebär att risken ökar med hävstången.

 

Tänk på att

  • Turbon slås ut/avnoteras om den någon gång under löptiden når stop-loss nivån.
  • Att en investering i turbowarranter innebär hög risk.
  •  

    Se alla turbowarranter här