Turbowarranter – ett värdepapper med hävstång, del 1

En turbowarrant är en börshandlad investeringsprodukt som gör att du kan ta del av värdeutvecklingen i exempelvis en aktie, ett index, en råvara eller en valuta. Eftersom Turbowarranten är ett hävstångsinstrument så kan du, vid en korrekt marknadstro, få en större avkastning än om du investerar direkt i den underliggande tillgången.
 
Om fastighetsmarknaden däremot gått ner och lägenheten är värd mindre än en miljon, kommer du inte att utnyttja rättigheten att köpa lägenheten och warranten förfaller värdelös.
En warrant är ett värdepapper som handlas på börsen och kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i en aktie kan komma att bli, så kan du handla warranter som är kopplade till aktien och få en hävstång i din investering. Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar warranter, så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa aktien direkt. Du kan tillgodogöra dig motsvarande avkastning som aktien, men i och med att du investerat ett mindre kapital, blir din procentuella avkastning betydligt större.

En turbowarrant kan delas upp i fem delar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av warrant
  • Lösenpris
  • Slutdag
  • Stop loss-nivå

 

Underliggande tillgång

Precis som för plain-vanilla warranter är turbowarrantens värdeförändring kopplad till utvecklingen i en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgång kan vara en aktie, ett index, en råvara eller en valuta.
 

Typ av turbowarrant

En köpturbowarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången ökar, och en säljturbowarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker. Detta gör att du med turbowarranter kan skapa avkastning oavsett om den underliggande tillgången går upp eller ner, förutsatt att du har rätt i din marknadstro.
 

Lösenpris

Lösenpriset anger vilket värde den underliggande tillgången måste ha på slutdagen för att turbowarranten då ska ha ett värde. För en köpturbowarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett högre värde än lösenpriset, har din köpturbowarrant ett värde, annars inte. För en säljturbowarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett lägre värde än lösenpriset, har din säljturbowarrant ett värde, annars inte.
 

Slutdag

Turbowarranter har en begränsad livstid, eller löptid som det kallas, fram till en bestämd slutdag. Efter slutdagen förfaller turbowarranten och avnoteras från börsen.
 

Stop loss-nivå

Till skillnad från plain-vanilla warranten kan turbowarranten slås ut och avnoteras innan slutdagen. Det sker om värdet på den underliggande tillgången når det pris som utgör turbowarrantens bestämda barriär, även kallat stop-loss nivå eller knock-out nivå. När denna nivå vid något tillfälle under turbowarrantens löptid vidrörs, upphör handeln med instrumentet. Därefter startar en period på normalt 3-6 timmar där turbowarrantens slutliga värde fastställs av emittenten. Finns ett värde så kommer det att användas som grund för utbetalningar till innehavarens värdepappersdepå.
 
Exempel: Stop-loss nivå (90 kr) för en köpturbowarrant:
 
page10_turbowarranter
 
Exempel: Stop-loss nivå (110 kr) för en säljturbowarrant:
 
page11_turbowarranter
 

Se alla turbowarranter här