Mini Future – hävstång i både upp och nedgång, del 2

I föregående veckas artikel gick vi igenom vilka delar en Mini Future består av. Nu går vi vidare och förklarar dess prissättning.
 
För att beskriva prissättningen av en Mini Future jämför vi en Mini Future med ett bostadsköp där man betalar en kontantinsats och lånar resten av banken. För att förtydliga vår liknelse skall vi ta ett exempel: Om du köper en lägenhet för en miljon kronor och betalar 25 procent i kontantinsats så kommer ditt lån att vara 750 000 kr. Ponera sedan att priset på lägenheten stiger till 1 250 000 kr. Lägenhetens värde har då ökat med 25 procent men ditt egna kapital, dina tillgångar minus dina skulder, har ökat med 100 procent. På samma sätt fungerar hävstången i en Mini Future. Vidare så kan bostadens kontantinsats jämföras med kapitalinsatsen i en Mini Future.
 

Prissättning av en Mini Long

En Mini Long ökar i värde när priset på den underliggande tillgången stiger. Priset (värdet) på en Mini Long kan beräknas med följande formel:

(Pris på underliggande tillgång – finansieringsnivå)/multiplikator

Exempel: Du äger en Mini Long på Volvo med finansieringsnivå (lån) på 80 kr och en multiplikator på 10. Vi antar att Volvo aktien står i 100 kr vid beräkningstillfället.

Värde Mini Long Volvo: (100 kr – 80 kr)/ 10 = 2 kr
 
page7_minifuture
 

Prissättning av en Mini Short

En Mini Short ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker. Priset (värdet) på en Mini Short kan beräknas med följande formel:

(Finansieringsnivå – pris på underliggande tillgång) /multiplikator

Exempel: Du äger en Mini Short på H&M med en finansieringsnivå på 250 kr och en multiplikator på 10. Vi antar att H&M står i 230 kr vid beräkningstillfället.

Värde Mini Short Hennes & Mauritz: (250 kr – 230kr)/10 = 2 kr
 
page8_minifuture
 

Stop loss-nivån

Stop-loss nivån på en Mini Future befinner sig oftast en bit ovanför (Mini Long) eller under (Mini Short) lånedelen som kallas finansieringsnivå. Anledningen är att om stop-loss nivån vidrörs så kommer utgivaren av Mini Futuren omedelbart att gå ur sin position i den underliggande tillgången och instrumentet upphör att existera på börsen. Ibland blir det en ”mellanskillnad” mellan den nivå som utgivaren lyckats sälja den underliggande tillgången för och Mini Futurens lånedel. Denna mellanskillnad kallas för restvärde och återförs automatiskt till innehavare efter ett antal bankdagar.

Exempel: Du äger en Mini Long där stop-loss nivån på 125 kr vidrörts. Finansieringsnivån (lånedelen) är på 118 kr och det krävs 10 st Mini Long för att kontrollera en underliggande aktie. Det genomsnittliga försäljningspriset för den underliggande aktien blir 123,5 kr. Restvärdet beräknas då enligt följande:

Restvärde Mini Long:
(123,5 kr – 118 kr)/10 = 0,55 kr
 

Garanterad likviditet

Den bank som ger ut en Mini Future erbjuder kontinuerligt köp- och säljkurser. Detta gör att du kan köpa och sälja din Mini Future när som helst under dagen under normala marknadsförhållanden.
 

Se alla Mini Futures här