Mini Future – hävstång i både upp och nedgång, del 1

Med en Mini Future kan du ta del av värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång som t.ex. en råvara, ett index, eller en enskild aktie. En Mini Future erbjuder hävstång på den underliggande tillgångens utveckling, och ger dig möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedgång.
 
En Mini Future kan delas upp i fem beståndsdelar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av Mini Future
  • Kapitalinsats
  • Finansieringsnivå
  • Stop-loss nivå

 

Underliggande tillgång

Utvecklingen i en Mini Future är kopplad till utvecklingen i en underliggande tillgång, exempelvis en råvara, ett index eller en aktie.
 

Typ av Mini Future

Om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Long. En Mini Long ökar i värde när priset på den underliggande tillgången stiger. Om du tror att priset på en underliggande tillgång kommer att sjunka, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Short. En Mini Short ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker.
 

Priset på Mini Futuren

En Mini Futures konstruktion kan jämföras med ett bostadsköp bestående av en kontantinsats och en lånedel. Kapitalinsatsen motsvarar värdet på Mini Futuren, och med det alltså dess pris. Det kan krävas flera Mini Futures för att kontrollera en underliggande tillgång. Detta kallas för paritet eller multiplikator, och anger hur många ”Minis” det krävs för att kontrollera den underliggande tillgången, som t.ex. en aktie.
 

Finansieringsnivån

Lånedelen i en Mini Future finansierar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången och kallas för finansieringsnivå. Precis som för ett bostadslån betalar du en ränta på Mini Futurens lånedel. Denna ränta betalar en innehavare genom att finansieringsnivån höjs varje dag med gällande dagsränta. Finansieringen av räntan skiljer sig åt mellan en Mini Long och Mini Short och regleras dagligen av emittenten. För en Mini Long betalar du en ränta på finansieringsnivån och för en Mini Short erhåller du istället en ränta på summan av kapitalinsatsen och aktiepriset. Detta kan liknas vid ett tillgodohavande på emittenten.
 

Stop loss-nivå

Med en investering i en Mini Future kan du aldrig bli skyldig mer pengar än du investerat. Detta beror på att utgivaren har byggt in en stop-loss funktion som garanterar att värdet på en Mini Future aldrig kan bli negativt. Man kan jämföra det med att om priset på din bostad faller med motsvarande summa som din kontantinsats, så hade kanske banken vid denna nivå tvångssålt huset för att du inte skall bli skyldig några pengar om huspriset fortsätter att sjunka. På samma sätt ”tvångssäljs” en Mini Future om stoploss-nivån vidrörs. Stoploss-nivån är rörlig och utgivaren fastställer varje månad den aktuella nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå (lånedelen).
 
Exempel på Mini Long:
page5_minifuture
 
Exempel på Mini Short:
page6_minifuture

Se alla Mini Futures här