Vad är Mini futures?

Mini futures är värdepapper som gör att du kan tjäna pengar i både upp- och nergång. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i t.ex. en aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan en Mini future ge dig en hävstång på din investering.

 

Hävstång

Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar en Mini future så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa det underliggande tillgången direkt. Du kan därmed tillgodogöra dig motsvarande avkastning som den underliggande tillgången uppvisar med mindre investerat kapital.

 

Hur fungerar Mini futures?

En Mini future kan delas upp i följande delar:

 

När kan Mini futures vara ett bra investeringsalternativ?

Med Mini futures kan en investerare få exponering även i relativt svårtillgängliga marknader som t.ex. råvaror eller valutor. Mini Future är också ett utmärkt alternativ när man vill skydda eller skapa hävstång i en redan befintlig investering.

 

 

Vilken risk innebär handel med Mini future?

Handel med Mini future innebär en hög risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.

 

Hur handlar jag Mini future?

Mini future kan du handla hos din bank eller mäklare.