Intervallcertifikat

Ett intervallcertikat är en börshandlad produkt som ger dig möjlighet att tjäna pengar på om den underliggande tillgången antingen stiger, sjunker eller går i sidled.

Vilken typ av intervallcertifikat kan jag välja mellan?
Det finns tre typer av certifikat att välja mellan: Övercertifikat, Undercertifikat och Inlinecertifikat.
Ett Övercertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar vid en stigande marknad, ett Undercertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar vid en sjunkande marknad och ett Inlinecertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar på en marknad som går i sidled.

Löptid
Intervallcertifikat har en fast löptid mellan 1 månad till 6 månader.

Betalning på förfallodagen
Vid förfallodagen när löptiden är slut får innehavaren av ett intervallcertifikat, förutsatt att värdepappret inte avvecklats i förtid, en utbetalning av ett på förhand fastställt belopp.

Barriär
Om certifikatet under löptiden når sin barriärnivå avvecklas positionen i förtid och hela det investerade beloppet är förlorat.

intervallcertifikat

 

Övercertifikat

Ett Övercertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar vid en stigande marknad. Ett Övercertifikats värde följer en underliggande tillgång, som kan vara t.ex. ett aktieindex. Certifikatet har en barriär och det gäller att den underliggande tillgången inte når barriärer under certifikatets löptid för att du på slutdagen ska få en utbetalning.

Så här fungerar det:
Du köper ett övercertifikat för 50 kronor med OMXS30 som underliggande tillgång. Det belopp som kan utbetalas på förfallodagen är 100 kronor. Certifikatet har en löptid på 6 månader och en barriär på 1200. OMXS30 står vid köptillfället i 1350.

• Om OMXS30 stiger – utvecklas värdet på certifikatet positivt
• Om OMXS30 sjunker – utvecklas värdet på certifikatetet negativt
• På förfallodagen, om barriären ej är nådd, erhålls en utbetalning på 100 SEK
• Om barriär nås under löptiden blir övercertifikatet värt 0 och positionen avvecklas i förtid

Källa: www.intervallcertifikat.se

Undercertifikat

Ett Undercertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar vid en sjunkande marknad. Ett Undercertifikats värde följer en underliggande tillgång, som kan vara t.ex. ett aktieindex. Certifikatet har en barriär och det gäller att den underliggande tillgången inte når barriärer under certifikatets löptid för att du på slutdagen ska få en utbetalning.

Så här fungerar det:
Du köper ett undercertifikat för 50 kronor med OMXS30 som underliggande tillgång. Det belopp som kan utbetalas på förfallodagen är 100 SEK. Certifikatet har en löptid på 4 månader och en barriärnivå på 1500. OMXS30 står vid köptillfället i 1370.

• Om OMXS30 stiger – utvecklas värdet på certifikatet negativt
• Om OMXS30 sjunker – utvecklas värdet på certifikatet positivt
• På förfallodagen, om barriären ej är nådd, erhålls en utbetalning på 100 kronor
• Om barriär nås under löptiden blir övercertifikatet värt 0 och position avvecklas i förtid

undercertifikat

Källa: www.intervallcertifikat.se

Inlinecertifikat

Ett Inlinecertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar på en marknad som är stillastående. Ett Inlinecertifikats värde följer en underliggande tillgång, som kan vara t.ex. ett aktieindex. Certifikatet har två barriärer och det gäller att den underliggande tillgången inte når någon av barriärerna under certifikatets löptid för att du på slutdagen ska få en utbetalning.

Så här fungerar det:

Du köper ett Inlinecertifikat för priset 50 kronor med OMXS30 som underliggande tillgång. Det belopp som kan utbetalas på förfallodagen är 100 kronor. Certifikatet har en löptid på 2 månader och en barriär på 1200 och en på 1500. OMXS30 står vid köptillfället av certifikatet på 1320.

• Om underliggande OMXS30 rör sig så att risken för att barriär träffas sjunker – utvecklas värdet på certifikatet positivt.
• Om underliggande OMXS30 rör sig så att risken för att barriär träffas stiger – utvecklas värdet på certifikatet negativt.
• På förfallodagen erhålls en utbetalning på 100 kronor, ifall ingen barriär är nådd under certifikatets löptid.
• Om någon barriär nås under löptiden blir Inlinecertifikatet värt 0 och positionen avvecklas i förtid.

inlinecertifikat

Handel
Som investerare kan du handla värdepappret via vanlig aktiedepå, ISK eller kapitalförsäkring. En market maker ställer kontinuerligt köp- och säljkurser i certifikatet under dess löptid, vilket gör att du kan sälja ditt innehav när du vill under börsens öppettider, 09.00-17.25

Hävstång
Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar Intervallcertifikat så krävs det en mindre kapitalinsats för att få en större exponering och möjlighet till avkastning.

Vilken risk innebär handel med Intervallcertifikat?
Handel med Intervallcertifikat innebär en hög risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.