Guld på börsen

På börsen har du idag möjlighet att handla inte bara aktier, utan även råvaror, index, valutor och räntor. Du kan idag via en aktiedepå investera i t.ex. olje- och guldpriset, eller varför inte i japanska eller ryska aktiemarknaden. Börsen erbjuder idag även en mångfald i hur du kan investera i dessa tillgångar. Idag kan du t.ex. investera på 5 olika sätt i Hennes & Mauritz aktiekurs.
 
Den här mångfalden av investeringsmöjligheter erbjuds dig idag på börsen av banker genom så kallade börshandlade investeringsprodukter. En börshandlad investeringsprodukt är ett värdepapper utgivet av en bank eller fondkommissionär och som följer värdeutvecklingen för en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är Volvo, olja och japanska Nikki index. Du kan när som helst, under normala marknadsförhållanden och under börsens öppettider, köpa eller sälja tillbaka en börshandlad investeringsprodukt till den bank som är utgivare, via en vanlig aktiedepå.citat

Hur den börshandlade investeringsprodukten följer den underliggande tillgången beror på typen av börshandlad investeringsprodukt och dess egenskaper. Du kan t.ex. investera med eller utan hävstång och du kan också tjäna pengar när den underliggande tillgången går ner.

Exempel på börshandlade investeringsprodukter är:

  • Bull & Bear-certifikat
  • Mini Futurer, Unlimited turbos/Mini futures BEST
  • Turbowarranter
  • Warranter
  • Trackercertifikat.

 
Dessa värdepapper är noterade på NDX, som är en del av NGM börsen. På NDX finns idag över 9000 börshandlade investeringsprodukter, vilket gör NDX till Nordens ledande börs inom segmentet. Idag erbjuder NDX handel för såväl norska, svenska som finska investerare.

Intresset för handel i börshandlade investeringsprodukter har ökat kraftigt de senaste åren. 2011 gjordes över 1.7 miljoner avslut i börshandlade investeringsprodukter på börserna i Norge, Sverige och Finland. En anledning till denna utveckling är ett kraftigt ökat produktutbud som möjliggjort handel för privatpersoner i t.ex. råvaror och aktieindex. Den ökade konkurrensen mellan utgivare av produkter, men även konkurrensen mellan börser, har också förbättrat förutsättningarna för nordiska investerare.

Den stora mångfalden av investeringsmöjligheter kommer dig som investerare tillgodo genom att du kan hitta en investering som passar just din marknadstro och riskaptit. Vill du t.ex. optimera din marknadstro, sänka din risk eller investera i tidigare svårtillgängliga marknader och tillgångsslag.
 

Se alla investeringsmöjligheter i vår invsteringsmatris