Välkommen att bli medlem hos oss

Alla våra medlemmar får tillgång till handel på samtliga av de segment som drivs i vår regi. Vi erbjuder handel och notering av aktier, warranter, certifikat, strukturerade produkter, ETF:er och obligationer. Hos oss handlas svenska, finska, norska och danska värdepapper. Värdepapper som är noterade på våra marknadsplatser NGM Equity och NDX är upptagna till handel på reglerade marknader. Värdepapper på Nordic MTF, ETP och Investment Products MTF handlas på en oreglerad marknad.

För information om marknadssegment och öppettider, vänligen se Börsens öppettider

Marknadsandelar – Medlemmar