Välkommen att bli medlem hos oss

Alla våra medlemmar får tillgång till handel på samtliga av de segment som drivs i vår regi. Vi erbjuder handel och notering av aktier, warranter, certifikat, strukturerade produkter, ETF:er och obligationer. Hos oss handlas svenska, finska, norska och danska värdepapper. Värdepapper som är noterade på våra marknadsplatser NDX (derivat) och NGM Equity (reglerad börslista) är upptagna till handel på fullt reglerade marknader. Värdepapper på listan Nordic MTF handlas på en oreglerad marknad.

 
Våra marknadssegment

NGM Equity
Marknadssegment Land Värdepapper Status Valuta Clearingorganisation
NGM Equity Aktier Reglerad marknad SEK Euroclear Sweden
Nordic AIF Aktier Reglerad marknad SEK Euroclear Sweden
Nordic MTF
Marknadssegment Land Värdepapper Status Valuta Clearingorganisation
Nordic MTF Aktier MTF SEK Euroclear Sweden
NDX
Marknadssegment Land Värdepapper Status Valuta Clearingorganisation
NDX Sweden* Warranter & certifikat Reglerad marknad SEK Euroclear Sweden
NDX Structured Products SE* Strukturerade produkter Reglerad marknad SEK Euroclear Sweden
NDX Miscellaneous Investment Products SE Övriga investeringsprodukter Reglerad marknad SEK, mfl. Euroclear Sweden, mfl.
NDX Finland* Warranter & certifikat Reglerad marknad EUR Euroclear Finland
NDX Structured Products FI* Strukturerade produkter Reglerad marknad EUR Euroclear Finland
NDX Miscellaneous Investment Products FI Övriga investeringsprodukter Reglerad marknad EUR, mfl. Euroclear Finland, mfl.
NDX Norway* Warranter & certifikat Reglerad marknad NOK VPS
NDX Structured Products NO* Strukturerade produkter Reglerad marknad NOK VPS
NDX Miscellaneous Investment Products NO Övriga investeringsprodukter Reglerad marknad NOK, mfl. VPS, mfl.
NDX Denmark* Warranter & certifikat Reglerad marknad DKK VP Securities

*Krav på market maker

Marknadsandelar – Medlemmar